Bảo tồn thiên nhiên » Động vật » Chi tiết loài

Tên việt nam: Bồ an (Lá tai)

Tên khoa học: C.auriculata (H, Baill.) Craib.

Cấp bậc sinh giới

Ngành: Thực vật

Bộ: Fabales (tên khoa học là Fabales)

Họ: HỌ MÙNG QUÂN (tên khoa học là FLACOURTIACEAE)

.:: Tổng số truy cập ::.