Quản lý, Bảo vệ rừng » Danh mục thực vật

Ngành Thạch Tùng - LYCOPODIOPHYTA - TỪ HỌ THẠCH TÙNG ĐẾNHỌ QUYỀN BÁ

Ngành: Thạch Tùng

Tên Khoa Học : Alycopodiophyta

Danh sách thực vật Ngành Thạch Tùng :

  

Tên Việt Nam

Tên Khoa Học

 

 1.HỌ THẠCH TÙNG

LYCOPODIACEAE

1

Thạch tùng sóng

Huperzia carinata (Poir.) Trevis

2

Thạch  tùng vảy

Huperzia squarrosa (Forst.) Trevis

3

Thạch tùng xoan ngược

Huperzia obvalifolia (Bon.)

4

Râu cây

Huperzia phlegmaria (L.) Roth

5

Thạch tùng nghiên

Lycopodiella cernua ( L.) Franco & Vasc

6

Thạch tùng

Lycopodiella sp

 

 2. HỌ QUYỀN BÁ

 SELAGINELLACEAE

7

Quyền bá yếu

Selaginella delicatula (Desv) Alst.

8

Quyền bá vàng

Selaginella chrysorrhizos Spring

9

Quyền bá vi diệp

Selaginella minutifolia Spring

10

Quyền bá Willdenov

Selaginella Willdenowii (Desv.) Baker.

11

Hoa đá

Selaginella rolandi - principis Alston

 

Tin khác

  1. Ngành Dương Xỉ - POLYPODIOPHYTA - TỪ HỌ NGUYỆT XỈ ĐẾN HỌ THƯ DỰC (03-05-2016)
  2. Ngành Dây Gắm- GNETOPHYTA - HỌ GẮM (03-05-2016)
  3. Ngành Hạt Kín - MAGNOLIOPHYTA - TỪ HỌ Ô RÔ ĐẾN HỌ ĐÀO LỘN HỘT (03-05-2016)
  4. Ngành Hạt Kín - MAGNOLIOPHYTA - TỪ HỌ BẤT ĐẲNG DIỆP ĐẾN HỌ TRÚC ĐÀO (03-05-2016)
  5. Ngành Hạt Kín - MAGNOLIOPHYTA - TỬ HỌ MÀN MÀN (CÁP) ĐẾN HỌ HỌ BÌM BÌM (03-05-2016)
  6. Ngành Hạt Kín - MAGNOLIOPHYTA - TỪ HỌ THẦU DẦU (03-05-2016)
  7. Ngành Hạt Kín - MAGNOLIOPHYTA - TỪ HỌ ĐẬU ĐẾN HỌ PHỤ ĐẬU (03-05-2016)
  8. Ngành Hạt Kín - MAGNOLIOPHYTA - TỪ HỌ LỘC VỪNG ĐẾN HỌ DÂU TẰM (03-05-2016)
  9. Ngành Hạt Kín - MAGNOLIOPHYTA - TỪ HỌ GẠO ĐẾN HỌ KHÓM (03-05-2016)
  10. Ngành Hạt Kín - MAGNOLIOPHYTA - TỪ HỌ RAU TRAI ĐẾN HỌ CỦ DONG (03-05-2016)

Tra cứu Động vật - Thực vật

Ứng dụng cung cấp thông tin chi tiết từng loài về dược liệu, động vật, thực vật, cổ thụ.

.:: Tổng số truy cập ::.