Quản lý, Bảo vệ rừng » Danh mục thực vật

Ngành Dây Gắm- GNETOPHYTA - HỌ GẮM

Ngành: Dây Gắm

Tên khoa học :GNETOPHYTA

 Danh sách thực vật: Ngành Dây Gắm

 

HỌ GẮM

GNETACEAE

1

Gắm chùn to

Gnetum macrostachyum Hook.f.

2

Bét ( lá nhíp)

Gnetum gnemon L.var.griffithii Margf..

3

Gắm (Bét)

Gnetum gnemon L.var.domesticum (Rumph.) Margf

4

Gắm cong

Gnetum latifolium Da. Funiculare (BL.) Margf..

5

Sót

Gnetum leptostachyum Bl. Var. elongatum Margf..

6

Gắm núi

Gnetummontanum Margf..

 

Tin khác

 1. Ngành Thạch Tùng - LYCOPODIOPHYTA - TỪ HỌ THẠCH TÙNG ĐẾNHỌ QUYỀN BÁ (03-05-2016)
 2. Ngành Dương Xỉ - POLYPODIOPHYTA - TỪ HỌ NGUYỆT XỈ ĐẾN HỌ THƯ DỰC (03-05-2016)
 3. Ngành Hạt Kín - MAGNOLIOPHYTA - TỪ HỌ Ô RÔ ĐẾN HỌ ĐÀO LỘN HỘT (03-05-2016)
 4. Ngành Hạt Kín - MAGNOLIOPHYTA - TỪ HỌ BẤT ĐẲNG DIỆP ĐẾN HỌ TRÚC ĐÀO (03-05-2016)
 5. Ngành Hạt Kín - MAGNOLIOPHYTA - TỬ HỌ MÀN MÀN (CÁP) ĐẾN HỌ HỌ BÌM BÌM (03-05-2016)
 6. Ngành Hạt Kín - MAGNOLIOPHYTA - TỪ HỌ THẦU DẦU (03-05-2016)
 7. Ngành Hạt Kín - MAGNOLIOPHYTA - TỪ HỌ ĐẬU ĐẾN HỌ PHỤ ĐẬU (03-05-2016)
 8. Ngành Hạt Kín - MAGNOLIOPHYTA - TỪ HỌ LỘC VỪNG ĐẾN HỌ DÂU TẰM (03-05-2016)
 9. Ngành Hạt Kín - MAGNOLIOPHYTA - TỪ HỌ GẠO ĐẾN HỌ KHÓM (03-05-2016)
 10. Ngành Hạt Kín - MAGNOLIOPHYTA - TỪ HỌ RAU TRAI ĐẾN HỌ CỦ DONG (03-05-2016)

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
 • - Sách đỏ: 16
 • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
 • - Thông thường: 221
 • - Tuyệt chủng (EX): 13
 • - Rất nguy cấp (CR): 21
 • - Nguy cấp (EN): 24
 • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
 • - Không đánh giá (NE): 210
 • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.