Ban Chỉ huy PCCCR huyện Tịnh Biên kiểm tra

Ngày 06/3/2014 Ban chỉ huy về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của huyện Tịnh Biên đã đi kiểm tra công tác bảo vệ rừng và PCCCR tại các khu vực trọng điểm như: núi Phú Cường, xã An Nông và thị trấn Tịnh Biên, khu vực Tà Lọt, Latina Núi Cấm thuộc xã An Hảo.

Tham gia cùng đoàn có đại diện Phòng NN & PTNT, Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện, Đội Kiểm lâm cơ động & PCCCR, Hạt, Trạm kiểm lâm và BCH TT Tịnh Biên và An Hảo tham gia.

Đoàn đã ghé thăm hỏi các đơn vị khóm ấp, các chốt bảo vệ rừng, qua đó kiểm tra các thiết bị máy móc, phương tiện dụng cụ PCCCR, nguồn nước, băng chống cháy và bố trí lực lượng PCCCR.

Văn Nhân.

Video

Cá sấu thương phẩm

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.