Kiểm tra trồng cây lâm nghiệp phân tán năm trồng 2021 tại xã Đa phước, xã Vĩnh Trường, huyện An Phú

Đoàn kiểm tra trồng cây lâm nghiệp phân tán gồm đơn vị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm liên huyện Tịnh Biên-Châu Đốc, phòng Nông nghiệp huyện An Phú. Địa điểm trồng tại xã Đa phước và xã Vĩnh Trường huyện An Phú, tỉnh An Giang. Trồng cây Ô môi và cây Xoài keo. Cây sinh trưởng tốt, không sâu bệnh, tỷ lệ cây sống bình quân đạt khoảng 90%.

Bành Lê Quốc An

 

 

Tin khác

  1. Kiểm tra trồng cây lâm nghiệp phân tán năm trồng 2021 tại xã Phú Long, xã Hiệp Xương huyện Phú Tân (20-03-2022)
  2. Kiểm tra trồng cây lâm nghiệp phân tán năm trồng 2021 tại xã Mỹ Đức và xã Ô Long Vỹ, huyện Châu Phú tỉnh An Giang (20-03-2022)
  3. Kiểm tra trồng cây lâm nghiệp phân tán năm trồng 2021 tại xã Vĩnh Hòa và xã Phú Vĩnh huyện Tân Châu (20-03-2022)
  4. Kiểm tra trồng cây lâm nghiệp phân tán năm trồng 2021 tại xã Núi Voi và xã An Cư huyện Tịnh Biên (20-03-2022)
  5. Kiểm tra trồng cây lâm nghiệp phân tán năm trồng 2021 tại phường Châu Phú B, xã Vĩnh Châu, thành phố Châu Đốc (20-03-2022)
  6. Kiểm tra chống chặt phá núi Nam Quy, huyện Tri Tôn năm 2022 (20-03-2022)
  7. Kiểm tra chống chặt phá núi Dài xã Lê Trì huyện Tri Tôn năm 2022 (16-03-2022)
  8. Kiểm tra chống chặt phá núi Dài xã Lương Phi huyện Tri Tôn năm 2022 (16-03-2022)
  9. UBND huyện Tịnh Biên kiểm tra công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy rừng năm 2022 (16-03-2022)
  10. Kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô tại Tịnh Biên năm 2022 (14-03-2022)

Tra cứu Động vật - Thực vật

Ứng dụng cung cấp thông tin chi tiết từng loài về dược liệu, động vật, thực vật, cổ thụ.

.:: Tổng số truy cập ::.