Thủ tục hành chính » Trong lâm nghiệp

Văn bản pháp luật về động vật hoang dã năm 2022

1. Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính Phủ về việc quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp 

2. Nghị định 84/2021/NĐ-CP ngày 22/09/2021 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính Phủ về việc quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp 

Bành Lê Quốc An

Tra cứu Động vật - Thực vật

Ứng dụng cung cấp thông tin chi tiết từng loài về dược liệu, động vật, thực vật, cổ thụ.

.:: Tổng số truy cập ::.