Thủ tục hành chính

1. Quyết định số: 86/QĐ-CCKL, ngày 20/10/2020, của Chi cục Kiểm lâm, về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. 

 

2. Quyết định số: 88/QĐ-CCKL, ngày 09/11/2020, của Chi cục Kiểm lâm, về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:20155. 
 
3. Thông báo số: 66/TB-SNNPTNT, ngày 18/06/2021, của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc Kết luận của Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT - Võ Thị Thanh Vân tại cuộc họp triển khai thực hiện thủ tục đăng ký công bố hợp quy và thông tin về chỉ số cải cách hành chính năm 2020, sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021. 
 
4. Kế hoạch số: 54/KH-SNNPTNT, ngày 30/06/2021, của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc Khắc phục, nâng cao chỉ số cải cách hành chính Sở Nông nghiệp và PTNT  
 
5. Công văn số: 2184/SNNPTNT-VP, ngày 05/10/2021, của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc phân công rà soát, đánh giá, đề xuất phương án phân cấp giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. 
 
6. Báo cáo số: 108/BC-CCKL, ngày 08/10/2021, của Chi cục Kiểm lâm, về công tác cải cách hành chính 09 đầu năm 2021.  
 
7. Quyết định số: 2386/QĐ-UBND, ngày 18/10/2021, của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang. 
 
8. Thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp. 
 
Bành Lê Quốc An
 

Tin khác

  1. Hương dẫn Download phần mềm Tra cứu Động vật và Thực vật (12-10-2021)
  2. Trồng thêm cây xanh, vệ sinh môi trường trụ sở nơi làm việc (30-06-2021)
  3. Trồng cây xanh theo Chỉ thị số 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại huyện Thoại Sơn (21-06-2021)
  4. Thảo dược Lan Kim Tuyến tại tỉnh An Giang (10-06-2021)
  5. Khảo sát mực nước tại rừng Tràm Trà Sư huyện Tịnh Biên (10-06-2021)
  6. Trồng cây xanh theo Chỉ thị số 45/CT-TTg tại Thị xã Tân Châu (21-06-2021)
  7. Tổ chức thăm và chúc tết CHÔL CHHĂM THMÂY của đồng bào dân tộc KHMER (12-04-2021)
  8. ĐỘI KIỂM LÂM CƠ ĐỘNG VÀ PCCCR KIỂM TRA CHỐNG CHẶT PHÁ RỪNG (24-03-2021)
  9. Chuẩn bị nguồn cây giống phục vụ trồng cây lâm nghiệp phân tán năm 2021 (22-03-2021)
  10. Cây lâm nghiệp phân tán được trồng vào năm 2020 tại địa bàn thành phốn Long Xuyên (22-03-2021)

Tra cứu Động vật - Thực vật

Ứng dụng cung cấp thông tin chi tiết từng loài về dược liệu, động vật, thực vật, cổ thụ.

.:: Tổng số truy cập ::.