Bảo tồn thiên nhiên » Rừng đặc dụng núi Sam

Thông tin về rừng đặc dụng núi Sam

Tổng diện tích đất

Tổng diện tích rừng trồng:                                  năm trồng

Loài cây trồng

 

Tin khác

  1. Danh mục thực vật (29-07-2017)

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.