Văn bản pháp luật » Thông tư

Thông tư về lĩnh vực Website

STT Tên văn bản Sổ ký hiệu Ngày ban hành Tải về
1 Hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước 194/2012/TT-BTC 15-11-2012
2 Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước 32/2017/TT-BTTTT 15/11/2017

 

Tra cứu Động vật - Thực vật

Ứng dụng cung cấp thông tin chi tiết từng loài về dược liệu, động vật, thực vật, cổ thụ.

.:: Tổng số truy cập ::.