Danh mục các loài Chim tại rừng Trà Sư

DANH SÁCH CÁC LOÀI CHIM

GHI NHẬN CÓ TẠI VÙNG RỪNG TRÀM TRÀ SƯ

Birds recorded dat Tra Su Forest Station

(By birdlife/ Iebr Survey Team)

1/ Le nâu                        : Lesser Whistling _duck

2/ Vịt trời                         : Spot_billed Duck

3/ Bồng chanh                : Common Kingfisher

4/ Sả mỏ rộng                 : Stork_billed Kingfisher

5/ Sả đầu nâu                 : White_throated Kingfisher

6/ Sả đầu đen                 : Black_capped Kingfisher

7/ Sả khoang cổ             : Collared Kingfisher

8/ Tìm vịt                        : Plaintive cuckoo

9/ Bìm bịp lớn                 : Greater Coucal

10/ Bìm bịp nhỏ              : Lesser Coucal

11/ Yến cọ                      : Asian Palm Swift

12/ Cú lợn lưng xám       : Barn Owl

13/ Cu gáy                      : Spotted Dove

14/ Cu ngói                     : Red collared Dove

15/ Cuốc ngực trắng       : White_breasted Waterhen

16/ Cuốc ngực nâu         : Ruddy_breasted crake

17/ Gà đồng                    : Watercock

18/ Kịch                           : Common Moorhen

19/ Xít                              : purple swamphen

20/ Dô nách nâu              : Oriental pratincole

21/ Choắt bụng xám        : Wood sanpiper

22/ Diều trắng                  : Black_shouldered kite

23/ Diều ămn ong            : Oriental Honey Bazard

24/ Diều đầu trắng           : Eurasian Marsh Harrier

25/ Le hôi                         : Little Grebe

26/ Cổ rắn (Điêng Điểng) : Darter

27/ Cồng cộc                    : Little cormorant

28/ Cò trắng                     : Little Egret

29/ Diệc xám                    : Grey Heron

30/ Diệc lửa                     : Purple heron

31/ Cò ngành lớn             : Great Egret

32/ Cò ngành nhỏ            : Intermediate Egret

33/ Cò ruồi                       : Cattle Egret

34/ Cò bợ                         : Chinese Pond heron

35/ Cò xanh                      : Little heron

36/ Vạc                             :Black_crowned Night heron

37/ Giang sen                   : Painted Stork

38/ Cò lửa lùn                   : Yellow bittern

39/ Cò lửa                         : Cinnamon bittern

40/ Cò hương                   : Black bittern

41/ Chích bụng vàng        : Golden_billed gerygone

42/ Chèo bẻo                    : Black Drongo

43/ Chích choè                 : Oriental Magpie Robin

44/ Nhạn bụng trắng         : Barn swallow

45/ Nhạn bụng xám           : Red_rumped swallow

46/ Chiền chiện đầu hung : Zitting cisticola

47/ Chiền chiện bụng hung: Plain Prinia

48/ Vành khuyên họng vàng: Oriental White_eye

49/ Chích đầm lầy lớn        : Rusty_rumped warbler

50/ Chích đầu nhọn mày đen: Black_Browed Reed Warbler

51/ Chích đầm lầy ph.Đông: Oriental Reed Warbler

52/ Chích bông đuôi dài : Common Tailorbird

53/ Chích bông nâu        : Ashy Tailorbird

54/ Chích chân xám       : pale_legged warbler

55/ Chiền chiện lớn        : Striated grassbird

56/ Chim sâu lưng đỏ     : Scarlet_backed / Flowerpecker

57/ Hút mật họng tím    : Olive_backed sunbird

58/ Sẻ nhà                      : Eurasian tree sparrow

59/ Rồng rộc vàng          : Asian Golden Weaver

60/ Rồng rộc đen           : Streaked weaver

61/ Di đầu đen               : Chestnut Munia

62/ Di đá                        : Scaly_breasted   Munia

63/ cò quắm đen            : Black isbis

64/ Bói cá                      : Kingfisher

65/ Sơn ca                      : Lark

66/ Dồng dộc                 : Baya Weaver

Đinh Thị Mỹ Lan

Phòng Bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên.

Tra cứu Động vật - Thực vật

Ứng dụng cung cấp thông tin chi tiết từng loài về dược liệu, động vật, thực vật, cổ thụ.

.:: Tổng số truy cập ::.