Văn bản pháp luật » Nghị định

Nghị định về lĩnh vực Sử dụng và Phát triển rừng

STT Tên văn bản Số ký hiệu Ngày ban hành Tải về
1 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lâm nghiệp 156/2018/NĐ-CP 16-11-2018
2 Nghị định Về nguyên tắc và phương pháp xác định giá các loại rừng 48/2007/NĐ-CP 28/3/2007
3 Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 156/2018/NĐ-CP 83/2020/NĐ-CP 15/07/2020
4 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp 35/2019/NĐ-CP 25/04/2019

 

Tra cứu Động vật - Thực vật

Ứng dụng cung cấp thông tin chi tiết từng loài về dược liệu, động vật, thực vật, cổ thụ.

.:: Tổng số truy cập ::.