Văn bản pháp luật » Nghị định

Nghị định về lĩnh vực Sử dụng và Phát triển rừng

STT Tên văn bản Số ký hiệu Ngày ban hành Tải về
1 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lâm nghiệp 156/2018/NĐ-CP 16-11-2018
2 Nghị định Về nguyên tắc và phương pháp xác định giá các loại rừng 48/2007/NĐ-CP 28/3/2007

 

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.