Văn bản pháp luật » Thông tư

Thông tư về lĩnh vực Sử dụng và Phát triển rừng

STT Tên văn bản Số ký hiệu Ngày ban hành Tải về
1 Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác 13/2019/TT-BNNPTNT 25-10-2019
2 Quy định loài cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu 22/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT 30/06/2016
3 Hướng dẫn một số nội dung công trình lâm sinh 23/2016/BNNPTNT 30-06-2016
4 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 21/2017/BNNPTNT 15-11-2017
5 Quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản 27/2018/TT-BNNPTNT 16-11-2018
6 Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 48/2007/NĐ-CP ngày 28/03/2007 của Chính Phủ Về nguyên tắc và phương pháp xác định giá các loại rừng. 65/2008/TTLT-BNN-BTC 26/5/2008

 

Tin khác

  1. Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác (18-03-2023)
  2. Thông tư số 17/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về các biện pháp lâm sinh (18-03-2023)
  3. Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản (18-03-2023)
  4. Thông tư về lĩnh vực Website (08-04-2020)
  5. Thông tư về thi đua khen thưởng - Hành chính tổng hợp (24-03-2020)
  6. Thông tư về lĩnh vực Lao động, công chức, viên chức, tổ chức bộ máy - Hành chính tổng hợp (24-03-2020)
  7. Thông tư về lĩnh vực lượng công chức, viên chức - Hành chính tổng hợp (24-03-2020)

Tra cứu Động vật - Thực vật

Ứng dụng cung cấp thông tin chi tiết từng loài về dược liệu, động vật, thực vật, cổ thụ.

.:: Tổng số truy cập ::.