Tiếp nhận và thả động vật hoang dã thuộc loài nguy cấp, quí, hiếm nhóm IB về môi trường tự nhiên

Ngày 19/01/2020, Chi cục Kiểm lâm An Giang đã tiếp nhận từ người dân trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh An giang tự nguyện giao nộp 01 cá thể chim Điên điểng (tên khoa học: Anhinga melanogaster) thuộc danh mục loài nguy cấp, quí, hiếm nhóm IB còn khỏe mạnh, Chi cục đã tiếp nhận và phối hợp với Ban quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng tỉnh tiến hành thả ngay về môi trường tự nhiên có tại rừng tràm Trà Sư – nơi đây sinh cảnh và môi trường sống phù hợp với đặc tính của loài.

Chim Điên Điểng

 

Bành Lê Quốc An

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.