Quản lý, Bảo vệ rừng » Danh mục thực vật

Ngành Hạt Kín - MAGNOLIOPHYTA - TỪ HỌ DẺ ĐẾN HỌ LONG NÃO (RE)

Ngành: HẠT KÍN

Tên Khoa Học : MAGNOLIOPHYTA

Lớp : Hai lá mầm - Magnoliopsida

 

 

 

Tên Tiếng Việt

Tên Khoa Học

 

41. HỌ DẺ

FAGACEAE

452

Cà ổ Ấn độ

Castanopsis indica (Roxb.) A.DC..in Seem..

453

Dẻ sáp ( Sồi đá)

Lithocarpus cerifera (Hick & Cam).Cam..

454

De trái láng

Lithocarpus leiocarpa A.Cam..

455

Dẻ the

Lithocarpus magneinii (Hick & Cam) A.Cam..

456

Dẻ trái sét

Lithocarpus ochrocarpa A.Cam..

457

Dẻ tai

Lithocarpus auricaulata (Hick & Cam) Barn..

458

Dẻ đỏ

Lithocarpus elegans (Bl.) Hat.& Soep..

459

Dẻ Pierre

Lithocarpus pierrei (Hick & Cam) A.Cam..

460

Dẻ cọng dài

Lithocarpus longipedicellata (H.&.C)A.Cam..

461

Dẻ Roulet

Lithocarpus rouletii (Hick & Cam) A.Cam..

462

Dẻ áo

Lithocarpus vestitus (Hick & Cam) A.Cam..

463

Sồi Cambốt

Quercus cambotdiensis Hick.&.Cam..

464

Sồi Đồng nai

Quercus cambotdiensis Subsp dongnaiensis (A.Cam..)

 

42. HỌ MÙNG QUÂN

FLACOURTIACEAE

465

Nuốt lá màng ( Nuốt chụm)

Casiaria glomerata Roxb..

466

Lọ nồi (Đại phong tử)

Hychcarpus antheelmintica Pierre.ex Laness..

467

Lọ nồi Sài gòn

Hychcarpus saigonensis Pierre. In Warb.ex Gagn..

468

Mùng quân (Hồng quân)

Flacourtia jangomas (Lour.) Raeuseh..

469

Lọ nồi Trung bộ

Hydnocarpus annamensis (Gagn.) Lese.

 

43. HỌ THƯỢNG TIẾN

GESNERIACEAE

470

Ri ta tổng bao

Chirita involucrata Craib..

 

44. HỌ XÀ THẢO

HEMODORACEAE

471

Bì xa Regnier

Ophiopogon regnieri Bois.

 

45. HỌ QỦA QUAY

HERNANDIACEAE

472

Dây ba chẽ

Illigera rhodantha Hance.

 

46. HỌ THỤ ĐÀO

ICACINACEAE

473

Cuống vàng (Quỳnh lâm)

Gonocaryum lobbianum (Miers.)Kurz.

474

Mao hùng chẻ tư

Gomphandra quadrifida (Bl.)Sleum.

475

Mao hùng mềm

Gomphandra mollis Merr..

476

Mao hùng Đồng nai

Gomphandra dongnaiensis (Gagn.) Sleum

477

Dây mộc tuyền

Phytocrene oblonga Wall..

 

47.HỌ DÁT

IXONANTHACEAE

478

Cầy ( Kơ nia)

Irvingia malayana Oliv.ex Benn..

479

Dân cốc (Hànu)

Ixonanthes reticulata Jack.

 

48. HỌ HỒ ĐÀO (ÓC CHÓ)

JUGLANDACEAE

450

Chẹo có răng

Engelhardia serrata Bl. Var.cambodiaca Mann.

 

49. HỌ LẠC DỊ

LARDIZABALACEAE

451

Dây luân tôn

Stauntonia cavaleriana Gagn..

 

50. HỌ HOA MÔI (HÚNG )

LAMIACEAE

452

Hồng vĩ ( Muồng gà rừng )

Euthralis stellata (Lour.) Mur..

453

Đinh hùng hoa to

Gomphostemma grandflorum Doan.

454

É lơn tròng

Hyptis suaveolens (L.) Poit..

455

É lơn đầu

Hyptis rhomboidea Mart. & Gal..

456

É dùi trống

Hyptis brevipes Poit..

457

Mè đất (Bạch thiệt)

Leucas zeylanica (L.) R. Br..

458

Bạch thiệt mềm

Leucas mollissima Benth,in Wall..

459

Húng lủi

Mentha aquatica L. var. aquatica.

460

Cẩm thủy đầu

Nocema capitatum Prain..

461

Cẩm thủy Trung việt

Nocema cochinchinensis (Lour.) Merr..

462

Húng quế (É)

Ocimum basilicum L..

 

51.HỌ LONG NÃO ( RE)

LAURACEAE

463

Bộp lông

Actinodaphne pilosa (Lour.) Merr..

464

Bộp dài

Actinodaphne sesquipedalis Hook.f.& Th..

465

Re vàng (Vàng trắng mốc)

Alseodaphne glaucina (Liouho.) Kost..

466

Săng gia

Beilschmiedia robertsonii Gamble..

467

Két lào

Beilschmiedia laotica Kost..

468

Két lửa

Beilschmiedia foveblata Kost..

469

Tơ xanh

Cassytha filiformis L..

470

Hậu phác (Quế lá bờilời)

Cinnamomum polyadelphum (Lour.) Kost.

471

Quế bạc

Cinnamomum mairei Levl.

472

Rè Tso

Cinnamomum tsoi Allen.

473

Quế giả ( Quế rừng )

Cinnamomum iner Reinw..

474

Quế lá to (Re bầu)

Cinnamomum bejolghota (Buch - Ham.) Sweet.

475

O phát ( Re)

Cinnamomum sericans Hance.

476

Re

Cinnamomum sp.

477

Cà đuối trắng

Cryptocarya ferrea Bl..

478

Mò lá trắng (An hạch)

Cryptocarya maclurei Merr..

479

Cà đuôi xoan ngược

Cryptocarya obovata R.Br..

480

Cà đuôi sét

Cryptocarya ochracea Lec..

481

Cà đuối nhuộm

Cryptocarya infertoria (Bl.) Miq..

482

Cà đuối Kurz

Dehaasia kurzii King.

483

Cà đuối Trung bộ

Dehaasia annamensis Kost..

484

Cà đuối lục lam

Dehaasia caesia Bl..

485

Cà đuối chót buồm

Dehaasia cuneata Bl..

486

Khuyết hùng đỏ

Endiandra rubescens (Bl.) Miq..

487

Lòng trứng (liên dàn chùm)

Lindera racemosa Lec..

488

Liên dàn lá mã tiền

Lindera hemsleyana (Diels) Allen.

489

Bời lời nhớt

Litsea glutinosa (Lour.) Rob..

490

Bời lời chanh

Litsea cubeba (Lour.) Pers..

491

Bời lời Clemens

Litsea viridis var. Clemensii Liouho.

492

Bời lời da

Litsea chartacea (Ness) Hook.f..

493

Bời lời biến thiên

Litsea variabilis Hemls..

494

Bời lời lá tròn ( Mò giấy)

Litsea monopetala (Roxb.) Pers..

495

Bời lời Cambốt

Litsea cambodiana Lec..

496

Bời lời đắng ( Mò lông )

Litsea umbellata (Lour.) Merr..

497

Bời lời Pierre

Litsea pierrei Lec..

498

Bời lờn chân dài

Litsea longipes Meissn. Hook.f..

499

Bời lời lá nhục đậu khấn

Litsea myristicaefolia (Meissn.) Hook.f..

500

Machilus sp.

501

Vàng giến (vàng rẽ)

Machilus bonii Lec..

502

Tân bời Trung Bộ

Neolitsea chuii Merr.f. annamensis Liouho.

503

Kháo ( Cha)

Phoebe pallida Nees.

504

Sụ thon

Phoebe laceolata Nees.

 

Tra cứu Động vật - Thực vật

Ứng dụng cung cấp thông tin chi tiết từng loài về dược liệu, động vật, thực vật, cổ thụ.

.:: Tổng số truy cập ::.