Hội nghị triển khai phương án bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh An Giang năm 2018

Ngày 11/4/2018, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững tỉnh An Giang giai đoạn từ nay đến năm 2020 của tỉnh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Bảo vệ rừng - phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2018 tại UBND tỉnh An Giang.

Hội nghị do Ông Lâm Quang Thi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì và có sự tham gia của các thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố; các Sở, ban, ngành liên quan; Ban Quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng; Chi cục Kiểm lâm và các đơn vị báo, đài phát thanh và truyền hình An Giang.

Tại hội nghị, Ông Trương Minh Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác Bảo vệ rừng - phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2017, nêu lên những tồn tại, khó khăn cần phải khắc phục; định hướng nhiệm vụ và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung thảo luận, trao đổi thông tin về kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo BVR- PCCCR; huy động lực lượng, phương tiện, chỉ huy chữa cháy rừng hiệu quả, xây dựng kế hoạch vùng trọng điểm cháy, công tác tuyên truyền, tuần tra, chòi canh lửa rừng và tạo sinh kế của người dân….

Kết thúc Hội nghị, Ông Lâm Quang Thi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh đã phát biểu chỉ đạo và kết luận một số nhiệm vụ trọng tâm giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện để bảo vệ rừng bền vững hơn./.

Bành Thanh Hùng,

Trưởng phòng Quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên

Tra cứu Động vật - Thực vật

Ứng dụng cung cấp thông tin chi tiết từng loài về dược liệu, động vật, thực vật, cổ thụ.

.:: Tổng số truy cập ::.