Quản lý, Bảo vệ rừng » Danh mục thực vật

Danh mục Thực vật trong sách đỏ Việt Nam (Tên khoa học từ N - S)

ENDANGERED (E) Đang nguy cấp (đang bị đe doạ tuyệt chủng) Là những taxon đang bị đe doạ tuyệt chủng và không chắc còn có thể tồn tại nếu các nhân tố đe doạ cứ tiếp diễn. Gồm những taxon có số lượng giảm đến mức báo động ở trong điều kiện sống bị suy thoái mạnh mẽ đến mức có thể bị tuyệt chủng.

Bành Thanh Hùng

 

Danh mục có tên khoa học từ N - S

 

Nắp ấm
Nepenthe annamensis

 

Bác nha
Osbornia octodonta

 

Nhị hùng trung bộ
Otanthera annamica

 

Mạch môn bắc
Ophiopogon tonkinensis

 

Lan hài đài cuộn
Paphiopedilum appletonianum

 

Lan hài hồng
Paphiopedilum delenatii

 

Lan hài lông
Paphiopedilum hirsutissimum

 

Bảy lá một hoa
Paris polyphylla

 

Võ diệp liên
Petrosavia sinii

 

Trúc đen
Phyllostachys nigra

 

Hoàng tinh hoa đỏ
Polygonatum kingianum

 

Cơm lênh nhỏ
Pothos kerrii

 

Dực giác lá hình máng
Pteroceras semiteretifolium

 

Thông năm lá đà lạt  
Pinus dalatensis

 

Thông lá giẹp  
Pinus krempfii

 

Thông pà cò  
Pinus kwangtungensis

 

Thông tre lá ngắn  
Podocarpus pilgeri

 

Mỡ vạng
Pachylarnax praecalva

 

Nhĩ đài
Paedicalyx attopevensis

 

Trúc triết nhân sâm
Panax bipinnatifidus

 

Tam thất
Panax pseudoginseng

 

Sâm ngọc linh
Panax vietnamensis

 

Đỏ giam
Paradina Hirsuta

 

Chò chỉ
Parashorea chinensis

 

Đinh vang
Paudolpia ghorta

 

Có kén
Pavieasia annamensis

 

Sụ lá dài
Phoebe poilanei

 

Me biển
Phyllanhus arenarius

 

Me lưỡi mác
Phyllanhus phuquocensis

 

Pita cúc phương
Pisacia cucphuongensis

 

Chó nước
Plananus kerrii

 

Bát giác liên
Podophyllum tonkinense

 

Nghể chân vịt
Polygonum palmatum

 

Dẹ quả tròn
Potameia lotungensis

 

Hoa báo xuân sapa
Primula chapaensis

 

Hoa cánh dài
Pisloesthes elongata

 

Dáng hương quả to
Pterocarpus macrocarpus

 

Ba gạc lá to
Rauvolfia cambodiana

 

Ba gạc lá nhỏ
Rauvolfia indochinensis

 

Ba gạc hoa đỏ
Rauvolfia serpentina

 

Ba gạc lá vòng
Rauvolfia verticillata

 

Ba gạc phú hộ
Rauvolfia vomitoria

 

Dây xàng lông
Reissantia setulosa

 

Củ cốt khỉ
Reynoutria japonica

 

Dó giấy  

Rhamnoneuron balanse

 

Đước đôi
Rizophora apiculata

 

Hồng quang
Rhodoleia championii

 

Đuôi ngựa
Rhoiptelea chiliantha

 

Sơn dương
Rhopalocnemis phalloides

 

Tâm xuân bắc
Rosa tunquinensis

 

Thiến thảo
Rubia cordifolia

 

Sốt rét lá nhỏ
Reineckea carnea

 

Huyết nhung chung
Renanthera annamensis

 

Huyết đằng
Sargentodoxa cuneata

 

Rau ngót bon
Sauropus bonii

 

Lười ươi
Scaphium macropodium

 

Sơn tần
Schoutenia hypoleuca

 

Thủy bồn thảo
Sedum sarmentosum

 

Chai lá cong
Shorea falcata

 

Gụ lau
Sindora tonkinensis

 

Gụ mật
Sindora siamensis

 

Bông mộc
Sinoradlkofera minor

 

Xưng da
Siphonodon celastrinrus

 

Đàn bi
Sisyrolepis muricata

 

Sơn đậu căn
Sophora subprostrata

 

Bình vôi nhị ngắn
Stephania brachyandra

 

Bình vôi cambod
Stephania cambodica

 

Bình vôi hoa dầu
Stephania cepharantha

 

Củ dòm
Stephania dielsiana

 

Bình vôi quảng tây
Stephania kwangsiensis

 

Sừng dê
Strophanthus divaricatus

 

Dây gió
Strychnos cathayensis

 

Mã tiền lông
Strychnos ignatii

 

Dây củ chi
Strychnos nitida

 

Mã tiền nhiều hoa
Strychnos polyantha

 

Mã tiền quả dài
Strychnos thorelii

 

Mã tiền tán
Strychnos umbellata

 

Bồ đề lá bời lời
Styrax litseoides

 

Trúc đũa
Sasa japonica

 

Lan sớn
Schoenorchis brevirachis

 

Kim cang nhiều tán
Smilax elegantissima

 

Thổ phục linh
Smilax glabra

 

Kim cang petetot
Smilax petelotii

 

Kim cang poilane
Smilax poilanei

 

Bách bộ nam
Stemona cochinchinensis

 

Bách bộ hoa tím
Stemona collinsae

 

Bách bộ đứng
Stemona saxorum

 

Khoai thơm lá ráy
Steudnera colocasiaefolia

Tra cứu Động vật - Thực vật

Ứng dụng cung cấp thông tin chi tiết từng loài về dược liệu, động vật, thực vật, cổ thụ.

.:: Tổng số truy cập ::.