DANH SÁCH CÁC LOÀI BÒ SÁT, ẾCH NHÁI KHU VỰC TRÀ SƯ

Tài nguyên rừng có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của loài người. Rừng là cái nôi của sự sống, là lá phổi xanh của nhân loại, có giá trị to lớn trong việc phòng hộ, bảo vệ môi trường sinh thái, giữ nước chống xói mòn, rửa trôi, lũ lụt, hạn hán, cung cấp nguồn nước sạch sinh hoạt và sản xuất cho con người.

Rừng là bảo tàng sống sinh động nhất, có giá trị bảo tồn đa dạng sinh học. Đa dạng sinh học (ĐDSH) đóng vai trò điều chỉnh và cân bằng sinh thái, đồng thời, đảm bảo cho sự ổn định và phát triển bền vững của các quá trình sinh học trong các hệ sinh thái rừng. Mỗi một sinh vật đều có mối quan hệ mật thiết với nhau, sinh sống trong một môi trường tự nhiên nhất định. Vì vậy, những hoạt động khai phá rừng, cháy rừng đều làm tổn hại đáng kể đến ĐDSH của hệ sinh thái rừng.

Theo điều tra thống kê đến giai đoạn hiện nay, tại Khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm ngập nước Trà Sư đã có 35 loài được bảo tồn giữ gìn trong môi trường tự nhiên.

DANH SÁCH CÁC LOÀI BÒ SÁT, ẾCH NHÁI KHU VỰC TRÀ SƯ
TT Tên phổ thông Tên khoa học Tư liệu Phân bố  Họ 
1 Thạch sùng đuôi sần Hemidactylus QS Bờ kênh Tắc kè
2 Thạch sùng đuôi dẹt H. garnoti QS Bờ kênh Tắc kè
3 Thằn lằn bóng Mabuya sp. QS Bờ đập Thằn lằn bóng
4 Rắn mống Xenopeltis unicolor  QS Bờ đập Rắn mống
5 Trăn đất Python molurus bivitattus ĐT Trong rừng Trăn
6 Trăn vàng Python Réticulatus ĐT    
7 Rắn nước Xenochrophis piscator QS, M Bờ đập Rắn nước
8 Rắn ri ca' Enhydric homalopsis ĐT Trong rừng  
9 Rắn hổ hành Senopelnis unicolor ĐT Trong rừng  
10 Rắn  hổ mang Naja naja ĐT Trong rừng  
11 Rắn ráo trâu Ptyas mucosus ĐT Trong rừng  
12 Rắn sọc dưa Elaphe radiata ĐT Trong rừng  
13 Rắn ráo thường Ptyas korros ĐT Trong rừng  
14 Rắn hao cỏ nhỏ Rhabdophis subminia QS, M Bờ đập Rắn nước
15 Rắn sóc dưa Elaphe radiata QS, M Bờ đập, rừng Rắn nước
16 Rắn roi Ahaetulla nasuta QS, M Bờ đập, rừng Rắn nước
17 Rắn lai Homalopsis buccata QS Bờ đập, rừng Rắn nước
18 Rắn bồng chì Enhydris plumbea QS Ven bụi cỏ Rắn nước
19 Rắn bông Enhydris innominata QS Ven bụi cỏ Rắn nước
20 Rắng bông súng Enhydris enhydris QS Ven bụi cỏ Rắn nước
21 Rắn râu Erpeton tentaculatum QS Trong rừng Rắn nước
22 Rắn cạp nong Bungarus fasciatus ĐT Bờ đập Rắn hổ
23 Rắn hổ mang Naja Naja ĐT Bờ đập Rắn hổ
24 Rùa hộp lưng đen Cuora emboinnsis ĐT Trong rừng Rùa đầm
25 Rùa Ba Gờ Damonia subtrijuga ĐT Trong rừng Rùa đầm
26 Cua đinh Amyda cartinaginea ĐT, QS Trong rừng Ba ba
27 Rùa răng Hieremys annandalii ĐT Trong rừng  
28 Rùa đất lớn Heosenmys grandis ĐT Trong rừng  
29 Kỳ đà vân Varanus bengalensis ĐT Trong rừng  
30 Kỳ đà hoa Varanus salvator ĐT Trong rừng  
31 Cóc nhà Bufo melanostictus QS Trong rừng Cóc nhà
32 Ếch đồng Rana rugulosa ĐT Bờ kênh Ếch nhái
33 Nhái Rana limnocharis QS Bờ đập Ếch nhái
34 Chàng hiu Rana erythraea QS Vùng cỏ, bèo Ếch nhái
35 Cóc nước sần Ooedozyga lima QS Ven bờ đập Ếch nhái

 

Bành Thanh Hùng

TP. Phòng Bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên

Tra cứu Động vật - Thực vật

Ứng dụng cung cấp thông tin chi tiết từng loài về dược liệu, động vật, thực vật, cổ thụ.

.:: Tổng số truy cập ::.