Quản lý, Bảo vệ rừng » Danh mục thực vật

Danh mục Thực vật trong sách đỏ Việt Nam (Tên khoa học từ T - Z)

VULNERABLE (V) Sẽ nguy cấp (có thể bị đe doạ tuyệt chủng). Là những taxon xắp bị đe doạ tuyệt chủng (trong tương lai gần) nếu các nhân tố đe doạ cứ tiếp diễn. Gồm những taxon mà phần lớn hoặc tất cả các quần thể cuả nó đã bị giảm vì khai thác quá mức, vì nơi sống bị phá hoại mạnh mẽ hoặc do các biến động khác cuả môi trường sống. Cũng gồm những taxon tuy số luượng còn khá nhưng vì chúng có giá trị kinh tế lớn nên việc tìm bắt, khai thác được tiến hành thường xuyên ờ mọi nơi, dễ đưa tới bị đe dọa.
 
RARE (R) Hiếm (có thể có nguy cấp) Gồm những taxon có phân bổ hẹp (nhất là những chi đơn loài) có số lượng ít, tuy hiện tại chưa phải là đối tượng đang hoặc sẽ bị đe doạ, nhưng sự tồn tại lâu dài của chúng ta mỏng manh.


Các cấp đánh giá khác:
 
Ngoài ba cấp chính trên đây, khi soạn thảo - Sách đỏ Việt Nam cón sử dụng một trong các cấp sau:
 
THREATENED (T) - Bị đe doạ. Là những taxon thuộc một trong những cấp trên, nhưng chưa đủ tư liệu để xếp chúng vào cấp cụ thể nào.
 
INSUFFCIENTLY KNOWN (K) - Biết không chính xác. Là những taxon nghi ngờ và không biết chắc chắn chúng thuộc loại nào trong các cấp trên vì thiếu thông tin. các loại nêu trong cấp này để hy vọng chờ các tác giả xác định mức cụ thế của chúng.

Danh mục có tên khoa học từ T - Z

 

Huỷnh lá nhỏ
Tarrietia parvifolia

 

Cam thảo đá bia
Telosma procumbens

 

Ngân nhĩ
Tremella fuciformis

 

Sam hạt đỏ lá ngắn
Taxus chinensis

 

Sam hạt đỏ lá dài
Taxus wallichiana

 

Thiết sam
Tsuga dumosa

 

Chiêu liêu nghệ
Terminalia nigrovenulosa

 

Tung
Tetrameles nudiflora

 

Thông thảo
Tetrapanax papyriferus

 

Thổ liên hoàng
Thalictrum foliolosum

 

Ba vỏ
Thyrsanthera suborbicularis

 

Dây đau xương
Tinospora sinensis

 

Ti ran tía
Tirania purpurea

 

Tô sơn sáu cạnh
Toricellia angulata

 

Thuốc mọi
Tournefortia montana

 

Gai ma vương
Tribulus terrestris

 

Tam thụ hùng
Trigonostemon fragilis

 

Giổi thơm
Tsoongiodendron odorum

 

Nữ lang
Valeriana hardvickii

 

Việt hoa poilane
Vietsenia poilanei

 

Viêt hoa trục cao
Vietsenia scaposa

 

Ghi đông dương
Viscum indosinense

 

Bình linh nghệ
Vitex ajugeaflora

 

Xăng tôn
Xantonneopsis robinsonii

 

Giền trắng
Xylopia pierrei

 

Muồng trắng
Zenia insignis

 

Giao linh
Zollingeria dongnaiensis

Tra cứu Động vật - Thực vật

Ứng dụng cung cấp thông tin chi tiết từng loài về dược liệu, động vật, thực vật, cổ thụ.

.:: Tổng số truy cập ::.