Hạt Kiểm lâm Tịnh Biên họp báo quý III/2014

Ngày 26/9/2014 tại Hạt Kiểm lâm Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang đã diễn ra buổi họp báo quý III năm 2014. Buổi họp do ông Lê Thành Công Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Tịnh Biên chủ trì.

Đến dự buổi họp có 30 công chức, viên chức Kiểm lâm và kỹ thuật viên Lâm nghiệp xã của Hạt Kiểm lâm Tịnh Biên.

Ông Lê Thành Công đánh giá kết quả thực nhiện nhiệm vụ quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2014; Triển khai kế hoạch 06 của Đảng ủy Kiểm lâm; Kế hoạch số: 42-KH/ĐUK 4/9/2014 của đảng ủy Khối Dân Chính đảng về việc thực hiện chương trình hành động số 30–CTr-CT/TU của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành trung ương lần thứ 8 (khóa IX) về “Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới”; Sinh hoạt tình hình Campuchia và biên giới Việt Nam campuchia và Tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Trung ương 9, chương trình hành động của tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết trung ương 8 và tuyên truyền, triển khai tổ chức kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Với kết quả đạt được trong 09 tháng qua, và trên cơ sở nhiệm vụ quý IV năm 2014 đòi hỏi mỗi Kiểm lâm viên và kỹ thuật viên lâm nghiệp của Hạt cần tiếp tục ra sức phấn đấu hơn nữa để thực hiện thắng lợi 100% nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học trong các hệ sinh thái rừng do Hạt Kiểm lâm Tịnh Biên quản lý.

Văn Quốc Tiến – Hạt Kiểm lâm Tịnh Biên

Video

Cá sấu thương phẩm

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.