Định nghĩa về Mô hình hợp tác ba bên

Mô hình hợp tác ba bên thể hiện sự hợp tác, tương tác giữa chương trình Heifer quốc gia, đối tác ở địa phương và các nhóm tham gia để thực hiện các dự án hoạt động hỗ trợ của Heifer. Để có thông tin thêm về mô hình hợp tác 03 bên và ý nghĩa của nó.

Mối quan hệ được thể hiện qua biểu đồ sau đây:

1

1. Nâng cao năng lực, lập kế hoạch có sự tham gia, chuyển giao kỹ thuật, các nguồn lực, giáo dục, cùng học hỏi lẫn nhau, kiểm tra và đánh giá.

2.  Nâng cao năng lực, lập kế hoạch có sự tham gia, chuyển giao kỹ thuật, các nguồn lực, giáo dục, cùng học hỏi lẫn nhau, kiểm tra và đánh giá.

3. Bảo đảm chất lượng dịch vụ, và hỗ trợ nhanh chóng, giáo dục, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, giám sát và đánh giá.

   

Mục đích của Mô hình hợp tác ba bên:

Mô hình hợp tác ba bên nhằm đạt được thành công trong việc thực hiện các dự án thông qua làm việc với đối tác địa phương, tập trung bảo đảm tác động và những biến chuyển của dự án hiệu quả ở cấp độ nhóm.

Cách thức hoạt động của Mô hình hợp tác ba bên:

Biểu đồ bên trên có các mũi tên thể hiện sự luân chuyển nguồn tài nguyên hỗ trợ các dự án hoạt động trong mô hình hợp tác ba bên, không thể hiện tầm quan trọng giữa các bên.
Mũi tên 1: Chương trình dự án Heifer quốc gia bắt đầu xây dựng, nâng cao năng lực cho đối tác thông qua các hình thức huấn luyện, phân phối nguồn lực, tổ chức các khóa học hỏi lẫn nhau, v.v…để trang bị kiến thức đầy đủ cho đối tác khi triển khai dự án.
Mũi tên 2: thể hiện cách thức đối tác chuyển giao kiến thức, năng lực, các nguồn tài nguyên cho các nhóm tương trợ trong suốt quá trình thực hiện.
Mũi tên 3: thể hiện mối liên kết quan trọng giữa Heifer Việt Nam (HVN) và các nhóm dự án, tập trung vào việc hỗ trợ kịp thời, huấn luyện và đảm bảo chất lượng. Tuy đối tác địa phương phụ trách việc triển khai dự án, nhân viên HVN cũng theo dõi sát sao hoạt động của nhóm và nhân viên HVN cũng là người chịu trách nhiệm về tác động và kết quả thực hiện mục tiêu của dự án. So với việc trực tiếp thực hiện dự án, mô hình hợp ác ba bên tạo điều kiện cho Heifer có thể nâng cao năng lực cho đối tác để phát triển. Mô hình này còn cho phép Heifer đạt được tác động lớn hơn với đội ngũ nhân viên năng động, có năng lực.
Lợi ích từ Mô hình hợp tác ba bên:
Mô hình được thiết lập giúp các bên có thể dễ dàng học tập lẫn nhau, nâng cao giá trị lợi ích đạt được, cùng phát huy sức mạnh của các bên. Theo cách này, những biến chuyển của nhóm được thể hiện trong cách quản lý dự án hiệu quả và nhất quán, xây dựng năng lực cho cơ quan địa phương và xây dựng cộng đồng dự án vững mạnh. Nhân viên HVN chuyển giao kiến thức, kinh nghiệm từ các dự án khác cho nhóm. Điều này cho phép nhân viên HVN có thể lường trước các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án để tránh tổn thất.
Vai trò và trách nhiệm của các bên tham gia của Mô hình hợp tác ba bên
Ba bên then chốt tham gia vào Mô hình hợp tác ba bên là Chương trình Heifer quốc gia, đối tác ở địa phương và các nhóm tương trợ. Vai trò của mỗi bên và cách làm việc của các bên với nhau tạo nên sự thành công của mô hình hợp tác ba bên sẽ được thể hiện dưới đây.
Chương trình Heifer quốc gia
Người hoạt động chính: Nhân viên chương trình (PO)
Nhân viên chương trình (PO) là cầu nối quan trọng giữa đối tác dự án và nhóm tương trợ.
Vai trò và trách nhiệm của nhân viên chương trình:
Xây dựng năng lực cho đối tác và tập huấn cho họ các chiến lược thực thi dự án;
Kiểm tra, huấn luyện và hướng dẫn nhân viên hỗ trợ cộng đồng (CF), đặc biệt là với nhóm tương trợ mới thành lập;
Hỗ trợ cho đối tác và nhân viên CF trong công tác huấn luyện lại cho nhóm tương trợ;
Theo dõi tiến độ dự án, thúc đẩy dự án thành công;
Là cầu nối giữa nhóm tương trợ và đối tác địa phương với Chương trình dự án Heifer Quốc gia.
Đối tác dự án
Người giữ vai trò chính: nhân viên hỗ trợ cộng đồng (CF) và điều phối viên (PC)
Nhân viên CF chịu trách nhiệm về sự thay đổi của các thành viên nhóm bằng việc thực hiện các khóa huấn luyện như: Phát triển kỹ năng lãnh đạo bản thân, 12 Điều Cơ Bản, Phương pháp lập kế hoạch đánh giá có sự tham gia (PSRP) và sự hỗ trợ nói chung về mặt xã hội cho nhóm. Nhóm nhận được sự hỗ trợ và kiến thức huấn luyện từ nhân viên CF. Đối tác và nhân viên PO cũng sẽ hỗ trợ, giúp đỡ nhưng nhân viên CF là người luôn sẵn sàng hỗ trợ nhóm khi cần. Vai trò và trách nhiệm của nhân viên CF như sau:
Thành lập nhóm tương trợ và nâng cao năng lực cho nhóm;
Hỗ trợ nhóm trong việc thành lập quỹ tiết kiệm và huy động vốn;
Tổ chức hoặc trực tiếp điều hành các khóa huấn luyện cho nhóm, các chuyến tham quan học hỏi và tiếp đón các đoàn tham quan khác;
Hỗ trợ tổ chức các buổi họp nhóm;
Thăm hộ và huấn luyện;
Tổ chức đánh giá PSRP, ghi chép lại, và thực hiện các hoạt động tiếp theo;
Hướng dẫn nhóm làm báo cáo gồm việc ghi chép;
Đề xuất và khuyến khích nhóm thực hiện các hoạt động mới;
Đảm bảo việc thực hiện dự án đạt hiệu quả;
Tăng cường các giá trị có tại địa phương và các giá trị của Heifer;
Báo cáo tiến độ dự án thực hiện của nhóm cho nhân viên chương trình.
Trách nhiệm chính của điều phối viên là quản lý các công việc hành chánh của dự án và báo cáo kịp thời cho Chương trình Heifer quốc gia. Điều phối viên phải đảm bảo thông tin kịp thời đến nhân viên chương trình và nhân viên tài chính của văn phòng dự án Heifer. Vai trò và trách nhiệm của điều phối viên như sau:
Quản lý các báo cáo tiến độ và báo cáo tài chính;
Thông tin và báo cáo đúng hạn và kịp thời các tình hình hoạt động của dự án lên Văn phòng dự án quốc gia;
Nhận các báo cáo các công việc hành chính của nhân viên CF;
Phối hợp với đối tác, Văn phòng Heifer Quốc tế và các đối tác khác.
Nhóm tương trợ (Nhóm dự án)
Nhóm dự án gồm các nhóm tương trợ có khoảng 20-25 hộ gia đình chí thú làm ăn, mong muốn thoát nghèo, thay đổi cuộc sống của bản thân, gia đình và của cộng đồng. Vai trò của các thành viên nhóm tương trợ là:
Nhiệt tình tham gia trong các buổi họp nhóm, tham gia thực hiện tiết kiệm;
Cam kết nỗ lực hết mình để thoát nghèo, cải thiện đời sống;
Chia sẻ cởi mở những thế mạnh, thách thức của bản thân trong các cuộc họp nhóm và các buổi đánh giá PSRP;
Tích cực giúp đỡ các thành viên khác cùng vượt qua khó khăn, thách thức;
Động viên, khuyến khích các thành viên khác trong nhóm nỗ lực hết mình để thay đổi cuộc sống
Giúp đỡ người khác thông qua việc hoàn thành công tác chuyển giao tặng phẩm
Báo cáo với nhân viên cộng đồng và nhân viên chương trình về tình hình hoạt động của mình
Cởi mở chia sẽ ý tưởng mới và nhiệt tình tham gia các khóa huấn luyện
Chia sẽ kỹ năng lãnh đạo cho nhóm và cộng đồng
Đề cử các cá nhân tiêu biểu trong nhóm và động viên nhóm nỗ lực hoạt động hiệu quả. 

Bành Thanh Hùng, Sưu tầm.

Tra cứu Động vật - Thực vật

Ứng dụng cung cấp thông tin chi tiết từng loài về dược liệu, động vật, thực vật, cổ thụ.

.:: Tổng số truy cập ::.