Văn phòng Chi cục Kiểm lâm An Giang tổ chức Đại hội Chi bộ

Ngày 05/9 Chi cục Kiểm lâm đã tổ chức Đại hội chi bộ văn phòng nhiệm kỳ 2012-2015. Tới dự Đại hội có đồng chí Trần Phú Hòa, Bí thư Đảng ủy, Phó Chi cục Trưởng; Lãnh đạo Chi cục và 17/18 đảng viên văn phòng Chi cục Kiểm lâm.

Thay mặt Chi ủy nhiệm kỳ 2010 - 2012, đồng chí Thiều Thị Bích Liên – Phó Bí thư Chi bộ đã trình bày dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2010 – 2012 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012-2015, Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Chi ủy nhiệm kỳ 2010 – 2012. Báo cáo nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Bộ Chi cục Kiểm lâm, công tác Đảng của Chi bộ văn phòng Chi cục Kiểm lâm đã có nhiều chuyển biển tích cực trong tất cả các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng đã được chú trọng, phát huy được sức mạnh tổng hợp của các đoàn thể quần chúng, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, Chi bộ vẫn còn một số hạn chế như chưa chủ động trong công tác xây dựng nội dung sinh hoạt hàng tháng, dẫn tới việc chưa có nhiều chuyên đề trong sinh hoạt Chi bộ; chưa tham mưu, đề xuất mang tính chiến lược bảo vệ và phát triển rừng với Đảng bộ.
 Trong nhiệm kỳ 2012 – 2015, Chi ủy sẽ tiếp tục tổ chức quán triệt và học tập tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng nhằm nâng cao nhận thức về chính trị cho cán bộ, đảng viên; tiếp tục kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo của Chi bộ, nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh…Đặc biệt, tăng cường hơn nữa công tác đoàn kết nội bộ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ này.
 
Phát biểu tại Đại hội, Thay mặt Ban Thường vụ Đảng uỷ, đồng chí Bí thư Đảng ủy Trần Phú Hòa biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Chi bộ văn phòng đã đạt được. Đồng chí cũng nhất trí với dự thảo báo cáo của Chi bộ, đánh giá cao vai trò của Chi bộ trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lãnh đạo và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong những năm vừa qua. Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Bí thư Đảng uỷ đề nghị Chi bộ phát huy những kết quả đã đạt được, có những giải pháp khắc phục những hạn chế của nhiệm kỳ vừa qua; tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của Chi bộ trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị; đổi mới nội dung sinh hoạt Chi bộ gắn với hoạt động chuyên môn, đăng ký thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam và định hướng bảo vệ và phát triển rừng bền vững trong thời gian tới.


Đại hội đã tiến hành bầu Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ văn phòng nhiệm kỳ 2012-2015 gồm 3 đồng chí trong đó đồng chí Lê Văn Hoàng, Phó Chi cục Trưởng tiếp trục giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Nguyễn Thành Liêm, Phó Trưởng phòng quản lý và phát triển rừng giữ chức vụ Phó Bí thư và đồng chí Dương Văn Hậu nhân viên phòng Tổng hợp là Chi uỷ viên./.

Bành Thanh Hùng

Tra cứu Động vật - Thực vật

Ứng dụng cung cấp thông tin chi tiết từng loài về dược liệu, động vật, thực vật, cổ thụ.

.:: Tổng số truy cập ::.