Tiến độ xuống giống trồng cây phân tán - tuần 23

Sản xuất  cây giống vụ 2 (Chi cục Kiểm lâm) đã sản xuất  1.888.600 cây vụ 2, trong tuần đã cấy  110.000 cây cộng dồn 1.272.000 cây; vô bầu đất cộng dồn là 500.000 bầu chuẩn bị cấy cây.

Trong tuần đã giao 20.000 cây cho Thành phố Long Xuyên cộng dồn 2.501.958 cây /2.522.158 cây đạt 99% kế hoạch. Còn TP Long Xuyên, Huyện Châu Thành đề nghị chuyển số cây còn lại sang vụ 2 (20.200 cây) vì đê gia cố chưa xong. Huyện Châu Thành, Tri Tôn và Thoại Sơn ứng trồng vào vụ 2 với tổng số cây là 109.000 cây (Bạch đàn: 49.000 cây và Tràm: 60.000 cây) trồng vào đê gia cố xong sớm. Tính đến nay, các huyện thị đã tổ chức trồng cây   Tổ công tác kiểm tra giao cây giống tại xã Mỹ Thới thành phố Long Xuyên. Ngày 14/8/2012 Tổ công tác tham gia cùng Đoàn kiểm tra Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra trồng cây huyện Tri Tôn: các tuyến T4 Tỉnh thuộc xã Vĩnh Gia, tuyến Kênh Mới (K. Ông Tà nối dài) thuộc xã Vĩnh Phước cây trồng phát triển tốt tỷ lệ sống đạt 90%. Ngoài ra, phòng Nông nghiệp và PTNT báo cáo xã Cô Tô, Vĩnh Phước, Lương An Trà và Vĩnh Gia thực hiện tốt công tác trồng cây. Còn lại một số xã khác thực hiện còn yếu, ít quan tâm trong công tác trồng cây.

Không cây gây sạt lở

Trồng cây bảo vệ 03 mùa bội thu

Việc trồng cây trên các vùng đê bao đãm bảo điều kiện là đê bao phải đạt cao trình chống lũ, quy hoạch ổn định tránh tình trạng khi trồng cây xong lại chặt phá cây để gia cố kênh đê, gây lãng phí.

Loài cây trồng bảo vệ đê bao do Chi cục Kiểm lâm nghiên cứu sản xuất, là các loài dễ trồng, lớn nhanh và đa tác dụng trong đó tác dụng phòng hộ cản lũ bảo vệ vững chắc đê bao được xem là tiêu chí hàng đầu. Với phương châm dân trồng, dân hưởng lợi nhưng phải trồng lại ngay sau khi khai thác và có thông báo cho chính quyền cơ sở biết. Nhưng khi có sự cố xảy ra, cần phải có cây để gia cố bảo vệ đê bao thì chính quyền địa phương được trưng dụng. Riêng nhũng tuyến đê bao thuộc đất nhà nước quản lý thì giao UBND cấp huyện quyết định chọn lựa đối tượng quản lý và cơ chế phân chia, nhưng phải đảm bảo phát triển bền vững. Tùy theo điều kiện của từng địa phương xây dựng chính sách thích hợp.

Bành Lê Quốc An

Tra cứu Động vật - Thực vật

Ứng dụng cung cấp thông tin chi tiết từng loài về dược liệu, động vật, thực vật, cổ thụ.

.:: Tổng số truy cập ::.