Tiến độ xuống giống trồng cây phân tán - tuần 22

Kế hoạch sản xuất cây giống phục vụ trồng rừng vụ 2: 1.888.600 cây, trong tuần đã cấy  62.000 cây cộng dồn 1.162.000 cây; vô bầu đất cộng dồn là 580.000 bầu chuẩn bị cấy cây.

Tiến độ vận chuyển giao cây giống cho các huyện thị  trong tuần đã giao 1.100 cây cho Thành phố Long Xuyên cộng dồn 2.481.958 cây /2.522.158 cây đạt 98% kế hoạch. Phần còn lại thì Thành phố Long Xuyên chờ nạo vét kinh, gia cố đê xong hẹn đến 15/8 nhận cây trồng. Huyện Châu Thành đề nghị chuyển số cây còn lại sang vụ 2 (13.000 cây).


Tính đến nay, các huyện thị đã tổ chức trồng được 2.481.958 cây/2.481.958 cây, đạt 100% so với số cây đã nhận.
Dự toán tạo cây giống và chi phí kiểm tra, giám sát. Chi cục Kiểm lâm chỉnh lại dự toán chi phí kiểm tra, giám sát theo hướng dẫn của phòng Đầu tư  (Sở Tài chính) để thẩm định. 

Tổ công tác kiểm tra cây trồng tại huyện Phú Tân: Đê kênh K26, kênh Thần Nông xã Phú Thành; hai bờ Nam Bắc kênh Phú Bình, cây sống tốt nhưng cự ly còn dày. Ngày 09/8/2012 tham gia Đoàn kiểm tra UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra trồng cây huyện Châu phú: các tuyến kinh Đông K13 (CT-K. ranh), kinh Tây K11 (CT-K.Đào thuộc xã Ô Long Vĩ, Đông K13 (VT-K10CP) , kinh  thuộc xã Thạnh Mỹ Tây cây trồng phát triển tốt. 

Bành Thanh Hùng

Tra cứu Động vật - Thực vật

Ứng dụng cung cấp thông tin chi tiết từng loài về dược liệu, động vật, thực vật, cổ thụ.

.:: Tổng số truy cập ::.