Đại hội Công đoàn Hạt Kiểm lâm Tịnh Biên

Ngày 31/7/2012, Hạt Kiểm lâm Tịnh Biên tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận lần thứ VI nhiệm kì 2012 – 2015 đã diễn ra thành công với sự tham gia đầy đủ các công đoàn viên của Hạt.

Dự đại hội có Ông Trần Phú Hòa - Bí thư đảng ủy, Ông Bành Thanh Hùng – Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Ông Nguyễn Văn Thành – Chủ tịch Công đoàn bộ phận Đội Kiểm lâm cơ động, Ông Nguyễn Tuân – Chủ tịch Công đoàn Trạm Kiểm lâm Trà Sư, Ông Huỳnh Hữu Thiện - Phó Chủ tịch Công đoàn Hạt Kiêm lâm Tri Tôn, Ông Trương Minh Hùng – Chủ tịch Công đoàn văn phòng Chi cục Kiểm lâm.

Đại hội Công đoàn bộ phận Hạt Kiểm lâm Tịnh Biên lần thứ VI nhằm đánh giá thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ V nhiệm kì 2009 – 2012. Đại hội đã nghe báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kì 2009 – 2012 và phương hướng hoạt động nhiệm kì 2012 – 2015; báo cáo góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2012 - 2015, thể hiện sự tập trung trí tuệ, tư tưởng, nguyện vọng của toàn thể CBCC, VC, đoàn viên Công đoàn trước tình hình mới, những thuận lợi và thách thức mới của ngành trong những năm kế tiếp.

Ông Bành Thanh Hùng Chủ tịch Công đoàn cơ sở đã phát biểu chỉ đạo và đánh giá kết quả hoạt động của BCH Công đoàn bộ phận Hạt Kiểm lâm Tịnh Biên đã thể hiện vị trí, vai trò chủ công của mình trong suốt nhiệm kỳ qua, là trung tâm đoàn kết, là chổ dựa tin cậy của CBCC,VC và người lao động từ đó tạo thêm sức mạnh tinh thần để đội ngũ cán bộ, công đoàn viên hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, đặc biệt là không để xảy ra cháy rừng. Vì vậy, cần tiếp tục phát huy, phấn đấu và rèn luyện hơn nữa để luôn xứng đáng là tổ chức Công đoàn vững mạnh xuất sắc. Đồng thời các ý kiến phát biểu tại Đại hội còn làm sáng tỏ thêm nhiều vấn đề, những yêu cầu đặt ra cho CBCC, VC Công đoàn Hạt Kiểm lâm Tịnh Biên trong những năm tới, đòi hỏi tổ chức Công đoàn phải phấn đấu vươn lên nhiều hơn nữa, đáp ứng những yêu cầu của ngành trong điều kiện mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh nhà.

Từ những hạn chế, những bài học kinh nghiệm nhiẹm kỳ qua, Công đoàn Hạt Kiểm lâm Tịnh Biên đã xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác công đoàn nhiệm kì VI và xác định phương châm hành động là: “Tiếp tục kế thừa, ổn định, dân chủ, đổi mới và phát triển” được triển khai thực hiện bằng những giải pháp cụ thể, ấn tượng nhất là tổ chức các phong trào thi đua như;
a) Thi đua: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” qua phát động và tổ chức phong trào thi đua tiết kiệm trong hoạt động sản xuất giống cây, gây trồng có tỷ lệ sống cao. Vận động cán bộ công chức, CNVC đổi mới nhận thức tư duy, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, VC Hạt Kiểm lâm Tri Tôn đạt được những tiêu chuẩn vừa có năng lực, có chuyên môn giỏi vừa có đạo đức tốt.
b) Phát động và tổ chức phong trào thi đua 150 ngày đêm Phòng cháy tốt,  tham gia chữa cháy kịp thời, có hiệu quả. Không để xảy ra cháy rừng; Hàng năm tổ chức các hội thi chữa cháy rừng, nhằm rèn luyện kỹ năng chữa cháy, nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, có cách đi sáng tạo, khai thác được mọi tiềm năng và nguồn lực cho việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chữa cháy rừng, chống chặt phá rừng.Phát động phong trào thi đua quản lý rừng tại gốc.
c) Tiếp tục lấy việc phát triển công nghệ thông tin làm trọng tâm, tạo bước đột phá trong quản lý, cải cách hành chính, tạo nhiều sản phẩm có chất lượng và hiệu quả cao đáp ứng nhu cầu quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững.
d) Vận động CBCC tích cực tham gia chống lãng phí về ngày, giờ công và tham gia thực hiện tốt chương trình cải cách hành chánh của đơn vị.

Đại hội Công đoàn Hạt Kiểm lâm Tịnh Biên lần thứ VI thành công tốt đẹp: đã bầu ra BCH Công đoàn nhiệm kì 2012 – 2015 gồm 03 đồng chí. 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

DANH SÁCH BCH CÔNG ĐOÀN NHIỆM KÌ  2012 - 2015

1.Nguyễn Bá Vận Hành        Chủ tịch
2.Lương Mạnh Khang           P. Chủ tịch
3.Phan Thành Nhân               Ủy viên

Quốc An

Tra cứu Động vật - Thực vật

Ứng dụng cung cấp thông tin chi tiết từng loài về dược liệu, động vật, thực vật, cổ thụ.

.:: Tổng số truy cập ::.