Tiến độ xuống giống trồng cây phân tán - tuần 21

Nhiều nhà khoa học đã chứng minh là ngày nay nhiệt độ Trái Đất đang dần nóng lên, gây tác động biến đổi khí hậu toàn cầu và nước biển dâng đang đe dọa cuộc sống của con người trên Trái Đất. Vì vây, muốn phát triển kinh tế bền vững phải đi đôi với bảo vệ môi trường và điều đó đã trở thành yêu cầu sống còn đối với mọi quốc gia, và việc trồng cây phân tán, trồng rừng tập trung trên các đồi núi và bảo vệ rừng ngày càng có ý nghĩa chiến lược quan trọng.

 Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm phải trồng người,” “Mùa Xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng Xuân,” thì mỗi gia đình, mỗi người dân từ các cụ phụ lão đến các em thiếu niên, nhi đồng hãy tham gia trồng cây, đây là việc làm “tốn kém ít mà lợi ích rất nhiều,” để việc làm trồng cây trở thành một tập quán tốt đẹp của nhân dân ta trong những ngày đầu của mùa mưa hàng năm.

Năm nay, theo tiến độ giao cây tuần thứ 21 thì Chi cục Kiểm lâm đã tổ chức cấy  1.100.000 cây cộng dồn ; vô bầu đất cộng dồn là 550.000 bầu chuẩn bị cấy cây. Trong tuần đã giao 57.164 cây cho huyện Châu Phú và Thành phố Long Xuyên cộng dồn 2.480.858 cây /2.522.158 cây đạt 98% kế hoạch. Còn 02 huyện chưa nhận xong số lượng theo chỉ tiêu cây là:  Châu Thành, nguyên nhân là chờ nạo vét kênh, gia cố đê xong mới tiến hành nhận cây trồng. Dự kiến tháng 8 nhận cây trồng. Theo báo cáo, các huyện thị đã tổ chức trồng cây đến nay được 2.447.425 cây/2.480.858 cây, đạt 99% so với số cây đã nhận. Trong đó, thành phố Long Xuyên đã nhận 27.731 cây đến nay đã trồng đạt 100% số cây nhận. Tỉ lệ cây sống đạt 86%. Phòng Kinh tế phối hợp các ban ngành trong thành phố kiểm tra tình hình trồng cây bảo vệ đê bao; huyện Châu phú đã nhận 737.463 cây đến nay đã trồng đạt 97% số cây nhận; huyện Thoại Sơn đã nhận 283.350 cây đến nay đã trồng đạt 96% số cây nhận. Các huyện, thị đã tích cực triển khai và kết quả cây trồng sống tốt.

 Tỉnh phát động trồng cây bao gồm trồng cây ăn quả, trồng cây lấy gỗ, trồng cây chắn gió, chắn sóng để bảo vệ đê bao sản xuất lúa, chống xói mòn đất, chống sạt lở các sườn đồi; trồng cây trong thôn xóm, dọc đường giao thông nông thôn, vùng đất trống, đồi trọc… phù hợp với điều kiện của từng ấp, từng xã và phù họp với từng con đê bao, kênh mương, đồng thời cần nâng cao ý thức và có nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực để bảo vệ rừng phòng hộ trên núi, các khu rừng đặc dụng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái pháp luật. Chúng ta cần làm tốt điều này mới chính là làm theo lời dạy của Bác, vừa góp phần phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, vừa giữ gìn môi trường sống cho thế hệ mai sau.

Bành Lê Quốc An

Tra cứu Động vật - Thực vật

Ứng dụng cung cấp thông tin chi tiết từng loài về dược liệu, động vật, thực vật, cổ thụ.

.:: Tổng số truy cập ::.