Tiến độ xuống giống trồng cây phân tán - tuần 20

Kế hoạch sản xuất giống vụ II là 1.888.600 cây, trong tuần đã cấy  490.000 cây cộng dồn 920.000 cây; vô bầu đất cộng dồn là 550.000 bầu chuẩn bị cấy cây.

Trong tuần đã giao 43.000 cây cho huyện Thoại Sơn và Thành phố Long Xuyên cộng dồn 2.434.694 cây /2.522.158 cây đạt 97% kế hoạch. Trong tuần qua có mưa đều, nên tiếp tục giao nhận cây cho các huyện, thị. Còn 03 huyện chưa nhận xong cây:  Châu Phú, Tri Tôn và TP Long Xuyên chờ nạo vét kinh, gia cố đê xong mới tiến hành nhận cây trồng.


Theo báo cáo, các huyện thị đã tổ chức trồng cây đến nay được 2.397.925 cây/2.434.694 cây, đạt 99% so với số cây đã nhận.


Sở Nông nghiệp và PTNT đã trình dự toán tạo cây giống, chờ Sở Tài chính thẩm định (theo yêu cầu tại CV số 972/STC-ĐT ngày 05/6/2012). Kiểm lâm cử CB làm việc, giải trình với phòng Đầu tư (Sở TC). 

- Ngày 25/7/2012 Tổ công tác đã kiểm tra tình hình trồng cây ở tuyến kinh đê kinh Bắc Cỏ Lao xã Phú Hữu, Đê Sân vận động, Thị đội, Trường B thị trấn An Phú thuộc huyện An Phú cây trồng phát triển tốt, tỷ lệ cây sống đạt trên 95%.

- Qua điện báo: thành phố Long Xuyên đã nhận 27.731 cây trồng được 22.731 cây đạt 82% số cậy nhận. Tỉ lệ cây sống đạt 86%. Phòng Kinh tế phối hợp các ban ngành trong thành phố kiểm tra tình hình trồng cây bảo vệ đê bao.

- Huyện Chợ Mới báo cáo: đã trồng xong cây theo kế hoạch vụ 1. Ngoài ra, huyện mua thêm 9.000 cây bạch đàn giao cho UBND xã Hội An, xã Hòa Bình trồng bổ sung các tuyến đê. Đề nghị tỉnh hỗ trợ thêm cây lâu năm trồng phân tán như (phượng, sao, dầu, xà cừ ...).

Quốc An

Tra cứu Động vật - Thực vật

Ứng dụng cung cấp thông tin chi tiết từng loài về dược liệu, động vật, thực vật, cổ thụ.

.:: Tổng số truy cập ::.