Trồng cây phân tán 2012

Tính đến ngày 5/7/2012, lực lượng Kiểm lam đã sản xuất 2.522.158 cây, đã cấy  470.000 cây vào bầu đất để tiếp tục chăm sóc và đóng 540.000 bầu đất chuẩn bị cấy cây cho vụ 2. Trong tuần đã xuất 207.964 cây cho huyện Châu Phú, Phú Tân, Tri Tôn, Thoại Sơn và Tịnh Biên, cộng dồn 2.086.674/2.522.158 cây đạt 83% kế hoạch.

Thời tiết tuần qua có mưa trở lại, đọ ẩm cao, thích hợp cho xuống giống trồng cây, nên đẫy mạnh tiến độ giao nhận cây cho các huyện, thị để tổ chức trồng cây đảm bảo đạt tiến độ. Các huyện thị đã tổ chức trồng cây đến nay được 1.978.910 cây/2.086.674 cây, đạt 95% so với số cây đã nhận.

Nhân dân nông thôn nhận cây về trồng

Sở Nông nghiệp và PTNT đã ký dự toán tạo cây giống gởi Sở Tài chính theo yêu cầu tại công văn số 972/STC-ĐT ngày 05/6/2012.

Ngoài ra, các thành viên Tổ kiểm tra, theo dõi báo cáo việc thực hiện trồng cây bảo vệ đê bao vùng sản xuất 03 vụ các huyện, thị cụ thể như sau;

- Huyện Chợ Mới: đã trồng xong cây theo kế hoạch, phòng Nông nghiệp và PTNT kiểm tra nhắc nhỡ bà con chăm sóc cây trồng.
- Huyện Tịnh Biên, An Phú, TX Châu Đốc, TP Long Xuyên: Đã triển khai trồng và cây mới trồng bước đầu phát triển tốt.

Bành Thanh Hùng
Phòng Bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên.

Tra cứu Động vật - Thực vật

Ứng dụng cung cấp thông tin chi tiết từng loài về dược liệu, động vật, thực vật, cổ thụ.

.:: Tổng số truy cập ::.