An Giang phát động lễ trồng cây nhớ Bác

Cách đây hơn 52 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động phong trào Tết trồng cây trong toàn dân và người viết:


“Mùa xuân là Tết trồng cây
 
Làm cho đất nước ngày càng thêm xuân”


Thực hiện lời kêu gọi của Người, Tỉnh Ủy và UBND tỉnh An Giang đã không ngừng chỉ đạo và đầu tư cho Chi cục Kiểm lâm tổ chức trồng cây gây rừng trên các đồi núi trong những năm qua mang lại hiệu quả thiết thực cho môi trường và cuộc sống, hạn chế xói mòn, tạo cảnh quan xanh mát bốn mùa và thu hút ngày càng nhiều du khách đến An Giang. Bên cạnh trong rừng phòng hộ tập trung trên đồi núi thì các ngành, các cấp và toàn thể nhân dân đã thi đua trồng cây phân tán bảo vệ kênh mương, trồng cây để tăng thêm độ che phủ toàn tỉnh phục vụ chỉ tiêu an ninh về môi trường, chống sạt lỡ đê bao tăng vụ. Phong trào này đã mang lại hiệu quả rất to lớn về kinh tế, xã hội, môi trường và trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống của nhân dân ta.
 
Năm nay, nhân dịp sinh nhật Bác Hồ, UBND tỉnh Ạn Giang chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tổ chức lễ “trồng cây nhớ Bác” và phát động phong trào trồng cây, trồng rừng trong nhân dân. Với kết quả phong trào những năm qua đã trồng mới thêm mỗi năm hàng 1 triệu cây phân tán các loại, góp phần cung cấp một phần nhu cầu sử dụng gỗ, củi của nhân dân địa phương, đặc biệt là phát huy hiệu quả chức năng  phòng hộ bảo vệ môi trường của rừng. Qua phong trào này, đã xuất hiện nhiều xã trồng cây hiệu quả và nhiều tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến, góp phần nâng cao nhận thức và lợi ích của cộng đồng đối với hoạt động trồng và bảo vệ rừng. Đặc biệt là trồng cây bảo vệ các cơ sở hạ tầng đã góp phần to lớn trong công tác chống lũ có hiệu quả.

" Lũ về để vỡ lúa hư
Trồng cây bảo vệ 3 mùa bội thu"

Bành Thanh Hùng

THƠ MỜI

Tra cứu Động vật - Thực vật

Ứng dụng cung cấp thông tin chi tiết từng loài về dược liệu, động vật, thực vật, cổ thụ.

.:: Tổng số truy cập ::.