Lịch ứng trực PCCCR huyện Tịnh Biên

LỊCH PHỐI HỢP CÁC LỰC LƯỢNG TRONG ỨNG TRỰC

Để công tác PCCCR mang lại hiệu quả cao, Hạt Kiểm lâm Tịnh Biên đã chủ động triển khai các biện pháp phòng cháy theo phương châm “4 tại chỗ”, đảm bảocác lực lượng phối hợp trong ứng trực 100% cụ thể là thể hiện qua các lịch trực dưới đây, và thường xuyên tổ chức kiểm tra, bảo dưỡng trang thiết bị PCCCR; phân công lực lượng thường trực sẵn sàng ứng phó với cháy rừng; nắm chắc các vùng trọng điểm có nguy cơ cháy cao và chủ động triển khai hiệu quả các phương án đối phó với cháy rừng.

Phòng bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên

Tra cứu Động vật - Thực vật

Ứng dụng cung cấp thông tin chi tiết từng loài về dược liệu, động vật, thực vật, cổ thụ.

.:: Tổng số truy cập ::.