Kết quả thực hiện công điện số 300 của Thủ tướng

BÁO CÁO
Kết quả kiểm tra công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng ngày 13/3/2012 tại huyện Tri Tôn, Tịnh Biên của Ban Chỉ huy về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy,
chữa cháy rừng tỉnh An Giang

Thực hiện công điện số 300/CĐ-TTg ngày 06/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo về việc phòng cháy chữa cháy rừng và văn bản số 103/VPUBND-KT, ngày 09/3/2012 của UBND tỉnh An Giang Về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Ngày 13/3/2012, văn phòng Ban Chỉ huy tỉnh tổ chức đợt kiểm tra do ông Lê Mạnh Thường, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, kiêm Phó trưởng Ban Chỉ huy về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh (viết tắt là Ban Chỉ huy PCCCR) làm trưởng đoàn; tham gia đoàn có đại diện, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Kiểm lâm, Ban Chỉ huy Quân sự, Hạt Kiểm lâm huyện Tri Tôn, Tịnh Biên, Công an huyện Tri Tôn, cùng một số cán bộ nghiệp vụ kiểm lâm đi kiểm tra công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tại huyện Tri Tôn và Tịnh Biên.
 Văn phòng Ban Chỉ huy về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh An Giang báo cáo kết quả kiểm tra, gồm các nội dung sau:
 1. Về thực hiện các phương án bảo vệ rừng và PCCCR tại huyện Tri Tôn, Tịnh Biên
 Đoàn đã nghe hai Hạt Kiểm lâm (thường trực Ban Chỉ huy về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng) huyện Tri Tôn và Tịnh Biên báo cáo kết quả thực hiện phương án bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2012 từ đầu năm đến nay, trong đó ba tháng qua đã không xảy ra vụ vi phạm nào về sử dụng lửa trên vùng đồi núi trong tỉnh, các lực lượng đều phối hợp chặt chẽ, có lịch trực sẵn sàng và tổ chức nhiều đợt kiểm tra, tuần tra thường xuyên tại các trọng điểm cháy ….
Qua báo cáo, các thành viên đoàn đã đặt nhiều câu hỏi và được Hạt trưởng hai Hạt giải đáp, đáp ứng yêu cầu.
2. Công tác chỉ đạo:
Sau khi nghe báo cáo và trao đổi của các thành viên trong đoàn, Phó trưởng Ban Chỉ huy Lê mạnh Thường đã thay mặt Ban Chỉ huy về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và PCCCR tỉnh biểu dương những thành tích của Ban chỉ huy PCCCR các cấp huyện, xã và các lực lượng phối hợp Công an, Quân Sự, Kiểm lâm đã thực hiện được trong ba tháng qua là không để xảy ra cháy rừng trên vùng đồi núi trong toàn tỉnh. Đó là sự nỗ lực rất lớn của các ngành, các cấp tham gia bảo vệ rừng góp phần tích cực vào việc bảo vệ diện tích rừng hiện có, cũng như hạn chế sự tác động xấu của biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh. Qua đó chỉ đạo tiếp tục thực hiện một số công việc cụ thể, như sau:
- Tiếp tục tuyên truyền, vận động thuyết phục công đồng dân cự tại chỗ và khách du lịch để cùng có trách nhiệm trong công tác phòng cháy, sử dụng lửa trên đồi núi đúng quy định. Đồng thời, nên mở rộng phối hợp với nhiều ngành khác để lồng ghép vào chương trình tuyên truyền, tăng thêm tính phong phú về hình thức và thể loại tuyên truyền hoạt động bảo vệ rừng, tăng cường thời lượng tuyên truyền, nhắc nhở du khách trên các phương tiện thông tin. Đề nghị Đài phát thanh và truyền hình tỉnh An Giang cho thực hiện chương trình “Thông điệp cảnh báo cháy rừng”.
- Ban Chỉ huy PCCCR các cấp huyện, xã cần nhanh chóng triển khai quán triệt công điện số 300/CĐ-TTg ngày 06/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ Về việc phòng cháy, chữa cháy rừng. Đặc biệt đối với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tri Tôn, Tịnh Biên phải quán triệt công điện đến từng chiến sĩ.
- Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tri Tôn, Tịnh Biên tiếp tục thực hiện thêm nhiều đợt hành quân dã ngoại trên vùng đồi núi, vừa rèn luyện tinh thần, sức khỏe và vừa thông thuộc địa hình vùng núi cho các chiến sĩ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi cần.
- Tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm tra của Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng tại những trọng điểm cháy, dễ cháy và ngăn chặn có hiệu quả phá rừng, đốt rừng làm rẫy và xử lý những đối tượng vào rừng để khai thác lâm sản trái phép.
- Tiếp tục duy trì phối hợp liên ngành trong công tác kiểm tra thường xuyên các trọng điểm cháy rừng. Đặc biệt là luôn đề cao tinh thần cảnh giác, bảo đảm công tác trực phòng cháy, nhất là tổ chức lực lượng tuần tra, lực lượng làm nhiệm vụ ứng cứu trực vào những ngày nghỉ như thứ bẩy, chủ nhật, ngày lễ, thời gian diễn ra lễ hội Miếu Bà chúa xứ, lễ Thanh Minh, lễ Đình Thới Sơn …..
- Sở Nông nghiệp và PTNT cần phối hợp Sở Văn hóa thể thao và du lịch để có giải pháp nhắc nhở các đơn vị làm du lịch nằm trong rừng và ven rừng cùng có trách nhiệm và tham gia tích cực trong tuyên truyền, vận động du khách thực hiện phòng cháy, chữa cháy rừng.
3. Công tác kiểm tra thực địa:
Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra các vùng trọng điểm cháy như: núi Cô Tô, phía nam Núi Dài, núi Phú Cường, Cụm núi Đất … kiểm tra các lực lượng phối hợp thường trực như Công an, Quân Sự, Dân quân tự vệ đều có mặt tại các chốt trực và luôn trong tình trạng sẵn sàng. Các phương tiện, dụng cụ chữa cháy rừng, các máy chữa cháy đều trong tình trạng hoạt động tốt, cơ động nhanh, bảo đảm phương châm 04 tại chỗ rất tốt. Đoàn cũng đã biểu dương công tác bố trí phương tiện dụng cụ và lực lượng có mặt tại hiện trường.
4. Kiến nghị:
Để bảo bảo phương tiện chuyển quân trong tình huống xảy ra cháy lớn tại các khu rừng trên địa bàn của tỉnh. Ban Chỉ huy các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và PCCCR tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép Chi cục Kiểm lâm tiến hành mua 01 xe chuyển quân 5,5 tấn để trang bị cho Tiểu đoàn D19 Biên phòng đóng tại xã An Phú huyện Tịnh Biên mà trước đây Ủy ban nhân dân tỉnh đã thống nhất cho mua (lần 2) theo văn bản số 2590/UBND-TH ngày  24/8/2011 để vận chuyển lực lượng cơ động thực hiện việc phòng chống cháy, chống bạo động và phòng chống thiên tai. Hiện nay kinh phí mua xe đã cấp cho Chi cục Kiểm lâm năm 2011 và đã được chuyển qua năm 2012../.

        TL TRƯỞNG BAN
                     CHÁNH VĂN PHÒNG
                 (Đã ký)

              Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm
          Lương Văn Liếng

Nơi nhận:
- Trưởng Ban Chỉ huy tỉnh (thay báo cáo);
- Phó Trưởng ban TT (thay báo cáo);
- Sở Nông nghiệp và PTNT (để báo cáo)
- Cục Kiểm lâm (để báo cáo);
- Cơ quan Kiểm lâm vùng 3 (để báo cáo);
- Ban Chỉ huy PCCCR các huyện, xã;
- Văn phòng Ban Chỉ huy các cấp;
- Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR
- Lưu VT. 

Hình ảnh kiểm tra hiện trường


ảnh: Bành Thanh Hùng

Tra cứu Động vật - Thực vật

Ứng dụng cung cấp thông tin chi tiết từng loài về dược liệu, động vật, thực vật, cổ thụ.

.:: Tổng số truy cập ::.