Bảo tồn thiên nhiên » Thực vật

Chưa xác định

  Video

  Cá sấu thương phẩm

  Thống kê cây dược liệu

  Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
  Tổng cây dược liệu: 292

  .:: Tổng số truy cập ::.