Quản lý, Bảo vệ rừng » Danh mục thực vật

Ngành Hạt Kín - MAGNOLIOPHYTA - TỪ HỌ DẤP CÁ ĐẾNHỌ SĂNG ỚT

Ngành : HẠT KÍN

Tên khoa học : MAGNOLIOPHYTA

Lớp : Hai lá mầm - Magnoliopsida


Ngành Tuế - CYCADOPHYTA - HỌ TUẾ

Ngành: TUẾ

 Tên khoa học : CYCADACEAE

 Danh sách thực vật Họ Tuế


Ngành Hạt Kín - MAGNOLIOPHYTA - TỪ HỌ DẺ ĐẾN HỌ LONG NÃO (RE)

Ngành: HẠT KÍN

Tên Khoa Học : MAGNOLIOPHYTA

Lớp : Hai lá mầm - Magnoliopsida


Ngành Hạt Kín - MAGNOLIOPHYTA - TỪ HỌ CHUỐI ĐẾN HỌ DỪA GAI

Ngành: HẠT KÍN

Tên Khoa Học : MAGNOLIOPHYTA

Lớp : Một lá mầm - LILIOPSIDA


Danh mục Thực vật trong sách đỏ Việt Nam (Tên khoa học từ A - C)

Sách đỏ (Red Data Book) được coi là tài liệu có tính chất quốc gia và mang ý nghiã quốc tế, công bố các loài động vật, thực vật thuộc loại quí hiếm ở mỗi nước và trên ...

Danh mục Thực vật trong sách đỏ Việt Nam (Tên khoa học từ D - M)

Việc công bố Sách đỏ, vì vậy, có tác dụng hướng dẫn, thúc đẩy công tác bảo vệ tài nguyên sinh vật thiên nhiên ở mỗi quốc gia. Đây cũng là tài liệu khoa học dược sử dụng ...

Danh mục Thực vật trong sách đỏ Việt Nam (Tên khoa học từ N - S)

ENDANGERED (E) Đang nguy cấp (đang bị đe doạ tuyệt chủng) Là những taxon đang bị đe doạ tuyệt chủng và không chắc còn có thể tồn tại nếu các nhân tố đe doạ cứ tiếp diễn. Gồm ...

Danh mục Thực vật trong sách đỏ Việt Nam (Tên khoa học từ T - Z)

VULNERABLE (V) Sẽ nguy cấp (có thể bị đe doạ tuyệt chủng). Là những taxon xắp bị đe doạ tuyệt chủng (trong tương lai gần) nếu các nhân tố đe doạ cứ tiếp diễn. Gồm những taxon mà ...

Tra cứu Động vật - Thực vật

Ứng dụng cung cấp thông tin chi tiết từng loài về dược liệu, động vật, thực vật, cổ thụ.

.:: Tổng số truy cập ::.