Tra cứu cây thuốc » Theo vị trí


Cải hoang
Rorippa indica (L.) Hiern
Cải soong
Rorippa Nasturtium - Aquaticum (L.) Hayek ex Mansf.
Cải trời
Blumea Lacera (Burm.f.) DC. (B. glandulosa DC.)
Cam
Citrus Sinensis (L.) Osheck (C. aurantium L. var. dulcis L.)
Cám
Parinari Annamensis (Hance) J.E. Vidal
Cam thảo dây
Abrus precatorius L.
Cam thảo đất
Scoparia dulcis L.
Cám trắng
Albizia Lebbekoides (DC.) Benth
Căm xe
Xylia Xylocarpa (Roxb.) Taub Var. Dolabriformis Benth
Cần thăng
Limonia Acidissima L. (Feronia limonia (L.) Swingle. F. elephantum Correa)
Cát lồi
Costus speciosus (Koening) Smith
Cau
Areca Catechu L

Video

Cá sấu thương phẩm

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.