Tra cứu cây thuốc » Theo vị trí


Bông rìa
Duranta repens L. = Duranta plumieri Jacq.
Bông vàng
Allamanda cathartica L.
Bứa
Garcinia Oblongifolia Champ.
Bùm sụm
Carmona Microphylla (Lam.) G. Don
Búng
Tetrameles Nudiflora R Br
Bùng bục, Bùm bụp
Mallotus apelta (Lour.) Muell.-Arg
Búng chè
Capparis Micrantha DC.
Bưởi
Citrus maxima Merr., 1917
Bưởi bung
Acronychia Pedunculata (L.) Miq. (A.laurifolia Blune)
BƯỚM BẠC
Mussaenda pubescens Ait. f
cà chua
Lycopersicon Esculentum Mill.
Cà dại hoa trắng
Solanum torvum Swartz

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.