Tra cứu cây thuốc » Theo vị trí


Sầu đâu cứt chuột
Brucea Javanica (L.), Merr
Tam gia bì
Acanthopanax trifoliatus (L.) Voss. 1894
Thiên Niên Kiện
Homalonema occulta (Lour.) Schot.
Thổ Phục Linh
Smilax glabra Roxb.
Tổ kén
Helicteres Angustifolia L.
Trứng cá, Mật sâm
Muntingia Calabura L
Tử châu lông trắng
Callicarpa candicans(Burm.f.) Hochr
Tung
Tetrameles Nudiflora R Br
Ý Dĩ
Coix lacryma- jobi L
Đại bi
Blumea balsamifera (L.) DC.
Đào tiên
Crescentia Cujete L
Đạt phước
Millingtonta Hortensis L.T

Video

Cá sấu thương phẩm

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyện chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.