Tra cứu cây thuốc » Theo vị trí


Rau sam
Portulaca oleracea L.
Rau tàu bay
Gynura Crepidioides Benth
Rau trai
Commelina Diffusa Burm. f
Ráy leo
Pothos Scandens L
Rẻ quạt
Belamcanda chinensis (L.) DC.
Sả
Cymbopogon citratus (DC.) Stapf
Sa Nhân
Amomum repens Sonn.
Sâm bố chính
Abenmoschus moschatus ssp. tuberosus (Span.) Borss.
Sâm hồng
Ampelocissus Martini Planch., 1884
Sâm đại hành
Eleutherine subaphylla Gagnep.
Sâm đất
Boerhavia Diffusa L. (B. repens L.)
Sắn dây
Pueraria thomsonii Benth.

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.