Tra cứu cây thuốc » Theo vị trí


Ngải Mọi
Globba Pendula Roxb. (G. calophylla Ridl., G. panicoides Miq.)
Ngải năm ông
Stahlianthus thorelii Gagnep
Ngải rít
Pedilanthus Tithymaloides (L.). Poit. (Euphorbia tithymaloides L.)
NGHỆ VÀNG
Curcuma longa L.
NGHỆ ĐEN
Curcuma zedoaria (Berg.)
Ngọc lan
Michelia Champaca L
Ngũ gia bì chân chim
Schefflera octophylla (Lour.) Harms
Nhàu
Morinda citrifolia L.
Nhũ hương
Litsea Monopetala (Roxb.) Pers., (L. polyantha Juss.)
Nở ngày đất
Gomphrena Celosioides Mart
Râm Bụt kép
Hibiscus Syriacus L
Rau cần
Oenanthe Javanica (Blume) DC

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.