Tra cứu cây thuốc » Theo vị trí


Lức
Pluchea pteropoda Hemsl.
Mã tiền
Strychnos nux-vomica L
Mắc cỡ đất
Cassia mimosoides L.
Mần ri hoa trắng
Màn màn, Màn màn hoa trắng, Mần ri trắng
Măng cụt
Garcinia mangostana L., 1753
Muồng ngủ
Cassia tora L.
Muồng trâu
Senna alata (L.) ROXB.
Mướp
Luffa aegyptiaca MILL.
Ngải Bướm
Christia vespertilionis (L.f.) Bakh.f.
Ngải Cứu
Artemisia vulgaris L.
Ngải Lục Bình
Eurycles amboinensis (L.) Loudon= (E. sylvestris Salisb.)
Ngải Máu
Kaempferia rotunda L.

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.