Tra cứu cây thuốc » Theo vị trí


Cúc Vạn thọ
Tagetes Erecta L
Cúc Vàng
Chrysanthemum indicum L
Cứt Quạ lá khía
Gymnopetalum cochinchinense (Lour.) Kurz, 1871 (CCVN, 1:722)
Dâm Bụt
Hibiscus rosa-sinensis L.
Dành dành
Gardenia augusta (L.) Merr. (Gardenia jasminoides Ellis)
Dâu
Morus alba L.
Dầu lai có củ
Jatropha Podagrica Hook
Dầu mè
Jatropha Curcas L
Dầu mè tía
Jatropha Gossypiifolia L
Dầu rái
Dipterocarpus Alatus Roxb
Dây Bông xanh
Thunbergia Grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb
Dây Càng cua
Cryptolepis Buchanani Roem. Et Schult

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.