Tra cứu cây thuốc » Theo vị trí


Cù Đèn
Croton oblongifolius Roxb.
Cù Đèn lá bạc
Croton Cascarilloides Raeusch. (C. cumingii Muell - Arg.)
Cù Đèn lông
Croton Crassifolius Geiseler
Cù Đèn lông cứng
Croton Glandulosus L. (C. hirtus L’. Hérit.)
Cù Đèn răng cưa
Croton Poilanei Gagnep
Cúc Áo hoa vàng
Spilanthes Acmella (L.) Murr
Cúc Bạch nhật
Gomphrena globosa L.
Cúc Bạch đầu nhỏ
Vernonia Patula (Dryand.) Merr
Cúc chân vịt, Bọ Xít
Sphaeranthus Africanus L
Cúc Dại
Grangea Maderaspatana (L.) Poir
Cúc Mui
Tridax Procumbens L
Cúc Tần
Pluchea indica (L.) Less.

Video

Cá sấu thương phẩm

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.