Tra cứu cây thuốc » Theo vị trí


Cỏ mực, Hạn liên thảo, Lệ trường, Phong trường
Eclipta prostrata L.; Eclipta alba (L.) Hassk.
Cỏ ống, cỏ gừng
Panicum Repens L
Cò sen
Milius velutina (Dun) Hook. f.et. Thoms
Cỏ Seo Gà
Pteris Multifida Poir
Cỏ sữa lá lớn
Euphorbia Hirta L
Cỏ tai hùm, cỏ bồng, ngãi dại
Conyza Canadensis (L.) Cronq. (Erigeron canadensis L.)
Cỏ trái khế, cỏ Kỳ nhông, cây thuốc lậu
Sebastiana Chamaelea (L.) Muell. - Arg
Cỏ tranh
Imperata cylindrica (L.) P. Beauv. var. cylindrica
Cở Xước
Achyranthes aspera L.
Cỏ Xước bông đỏ
Cyathula Prostrata (L.), Blume

Video

Cá sấu thương phẩm

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.