Tra cứu cây thuốc » Theo vị trí


Chanh
Citrus aurantifolia (Christm et Panzer) Swingle (C. medica L. var. acida Hook.f.)
Châu thụ
Gaultheria fragrantissima Wall
Chiêu liêu nghệ
Terminalia triptera Stapf..
Chiêu liêu nghệ, Chiêu liêu ổi
Terminalia Nigrovenulosa Pierre Ex Laness (T.triptera Stapf)
Chiêu liêu, Kha tử
Terminalia Chebula Retz
Chóc máu, Chóp máu Trung Quốc, Chóc máu mũi
Salada prinoides (Willd.) DC. var. rostratum Pierre.
Chóc móc, Chóc mót, Gió
M. furetianus Muell - Arg

Video

Cá sấu thương phẩm

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.