Tra cứu cây thuốc » Theo công dụng


Kết quả các loài có công dụng "Giun Sán, xổ"

BÁCH BỘ

Tên khoa học: Stemona tuberosa Lour
Tên khác: Dây ba mươi, Dây đẹt ác.
Công dụng: Giun Sán, xổ

Cà ghét

Tên khoa học: Calophyllum Dryobalanoides Pierre
Tên khác: Cồng trồng, Cồng tía
Công dụng: Giun Sán, xổ

Dầu mè tía

Tên khoa học: Jatropha Gossypiifolia L
Tên khác: không có
Công dụng: Giun Sán, xổ

Dây Giun

Tên khoa học: Quisqualis indica L. 1762 (CCVN, 2: 131)
Tên khác: Cây quả nấc; Cây sứ quân; Cây dây quân tử (CCI); Cây cha ro; Cây chúa sá nằng (FCLV)
Công dụng: Giun Sán, xổ

Dây Giun Nhỏ

Tên khoa học: Quisqualis Conferta (Jack) Exell (Q. densiflora Wall. ex Miq.),
Tên khác: Dây Lăng Nhiều Hoa, Lăng Trung
Công dụng: Giun Sán, xổ

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.