Tra cứu cây thuốc » Theo công dụng


Kết quả các loài có công dụng "Bổ phổi, trị ho"

Chiết cánh, Ba bét nhẵn, Kiết cánh, Nhung diện couderc

Tên khoa học: Mallotus Glabriusculus (Kurz) Pax & Hoffm
Tên khác: Coelodiscus grabriusculus Kurz, C. coudercii Gagnep, Mallotus coudercii (Gagnep.) Airy-Shaw, M. coud
Công dụng: Bổ phổi, trị ho

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.