Tra cứu cây thuốc » Theo công dụng


Kết quả các loài có công dụng "Giải độc, tiêu viêm"

Chàm Nhuộm

Tên khoa học: Indigofera tinctoria L.
Tên khác: I. Indica Lam., I. Sumatrana Gaertn.
Công dụng: Giải độc, tiêu viêm

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.