Tra cứu cây thuốc » Theo công dụng


Kết quả các loài có công dụng "Đau lưng, đau dây thần kinh"

Bùm sụm

Tên khoa học: Carmona Microphylla (Lam.) G. Don
Tên khác: Cùm rụm lá nhỏ, Cùm rụm răng, Ruối huầy, Cườm rụng
Công dụng: Đau lưng, đau dây thần kinh

Cà dại hoa trắng

Tên khoa học: Solanum torvum Swartz
Tên khác: không có
Công dụng: Đau lưng, đau dây thần kinh

Cà dăm

Tên khoa học: Anogeissus Acuminata (Roxb. ex DC.) Guill et Perr
Tên khác: Cà dặm, Răm hay Râm
Công dụng: Đau lưng, đau dây thần kinh

Cát lồi

Tên khoa học: Costus speciosus (Koening) Smith
Tên khác: Đọt đắng, Cát lồi, Sẹ vòng, Tậu chó.
Công dụng: Đau lưng, đau dây thần kinh

Củ Trâu

Tên khoa học: Dioscorea Pentaphylla L
Tên khác: Sú vằn, Từ năm lá
Công dụng: Đau lưng, đau dây thần kinh

Dây Gân

Tên khoa học: Ventilago Cristata Pierre
Tên khác: Dây cồng cộng, Đồng bìa dài cựa
Công dụng: Đau lưng, đau dây thần kinh

Dây đau xương

Tên khoa học: Tinospora sinensis (Lour.), Merr. (T. tomentosa Miers)
Tên khác: Tục cốt đằng
Công dụng: Đau lưng, đau dây thần kinh

Lấu bò

Tên khoa học: Poychotria serpens L.
Tên khác: Dé, Tai chuột
Công dụng: Đau lưng, đau dây thần kinh

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.