Tra cứu cây thuốc » Theo công dụng


Kết quả các loài có công dụng "Cảm cúm, Hạ sốt, sốt rét"

281. Cây Bìm Bìm Ba Răng

Tên khoa học: Xenostegia Tridentata
Tên khác: Dây Lưỡi Đòng
Công dụng: Cảm cúm, Hạ sốt, sốt rét

Ba dót

Tên khoa học: Eupatorium Triplinerve Vahl
Tên khác: Tên khác Ba dót, Cà Dót, Bả dột, Trạch lan
Công dụng: Cảm cúm, Hạ sốt, sốt rét

Bạc hà

Tên khoa học: Alcasia odora C.Koch.
Tên khác: không có
Công dụng: Cảm cúm, Hạ sốt, sốt rét

BẠC THAU CÂY

Tên khoa học: Callicarpa candicans(Burm.f.) Hochr. hay c. cana L.
Tên khác: Cây Nàng nàng, Tử châu, Tu hú, cây trứng ếch.
Công dụng: Cảm cúm, Hạ sốt, sốt rét

Bàng

Tên khoa học: Terminalia catappa L.
Tên khác: Quang lang
Công dụng: Cảm cúm, Hạ sốt, sốt rét

Bâng khuâng

Tên khoa học: Angelonia Goyazensis Benth
Tên khác: Angelonia saricariaefolia sensu Phamh., non Humb. & Bonpl.
Công dụng: Cảm cúm, Hạ sốt, sốt rét

Bưởi

Tên khoa học: Citrus maxima Merr., 1917
Tên khác: Citrus grandis L.
Công dụng: Cảm cúm, Hạ sốt, sốt rét

Cà hung

Tên khoa học: Solanum ferox L.
Tên khác: Cà tròi, Cà lông
Công dụng: Cảm cúm, Hạ sốt, sốt rét

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.