Tra cứu cây thuốc » Theo công dụng


Kết quả các loài có công dụng "Thấp khớp, đau nhức khớp, tê thấp"

Thiên Niên Kiện

Tên khoa học: Homalonema occulta (Lour.) Schot.
Tên khác: Sơn thục, Ráy hương, Thần phục.
Công dụng: Thấp khớp, đau nhức khớp, tê thấp

Thổ Phục Linh

Tên khoa học: Smilax glabra Roxb.
Tên khác: Khúc khắc, Kim cang nhẵn, Dây khum.
Công dụng: Thấp khớp, đau nhức khớp, tê thấp

Đại bi

Tên khoa học: Blumea balsamifera (L.) DC.
Tên khác: Từ bi
Công dụng: Thấp khớp, đau nhức khớp, tê thấp

Địa liền

Tên khoa học: Kaempferia galanga L.
Tên khác: Thiền liền hay Tam nại
Công dụng: Thấp khớp, đau nhức khớp, tê thấp

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.