Tra cứu cây thuốc » Theo công dụng


Kết quả các loài có công dụng "Thấp khớp, đau nhức khớp, tê thấp"

Cây Cánh diều

Tên khoa học: Melanolepis Vitifolia (Kuntze) Gagnep (M. multiglandulosa (Blinne) Reichb. F. et Zoll)
Tên khác: Hắc Lân Nhiều Tuyến
Công dụng: Thấp khớp, đau nhức khớp, tê thấp

Chân chim leo

Tên khoa học: Schefflera Elliplica (Blume) Harms
Tên khác: không có
Công dụng: Thấp khớp, đau nhức khớp, tê thấp

Châu thụ

Tên khoa học: Gaultheria fragrantissima Wall
Tên khác: không có
Công dụng: Thấp khớp, đau nhức khớp, tê thấp

Cỏ Xước bông đỏ

Tên khoa học: Cyathula Prostrata (L.), Blume
Tên khác: Ðơn đỏ ngọn, Cỏ cước dài
Công dụng: Thấp khớp, đau nhức khớp, tê thấp

Cơm Rượu

Tên khoa học: Glycosmis Pentaphylla (Retz.) Correa
Tên khác: không có
Công dụng: Thấp khớp, đau nhức khớp, tê thấp

Cốt Khí củ

Tên khoa học: Polygonum Cuspidatum Sieh. Znce
Tên khác: Cù Điền Thất
Công dụng: Thấp khớp, đau nhức khớp, tê thấp

Cù Đèn

Tên khoa học: Croton oblongifolius Roxb.
Tên khác: không có
Công dụng: Thấp khớp, đau nhức khớp, tê thấp

Cúc Tần

Tên khoa học: Pluchea indica (L.) Less.
Tên khác: Cây tư bì; cây lá lức; cây lức ấn, cây cúc từ bi, cây cần dầy lá, cây tần canh chua
Công dụng: Thấp khớp, đau nhức khớp, tê thấp

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.