Tra cứu cây thuốc » Theo hình


Câu Đằng
Uncaria Homomalla Miq. (U. tonkinensis Havil.)
Cây Bìm bịp
Clinacanthus Nutans (Burn f) Linlau
Cây Cánh diều
Melanolepis Vitifolia (Kuntze) Gagnep (M. multiglandulosa (Blinne) Reichb. F. et Zoll)
Cây Cầy
Irvingia Malayana Oliv. Ex Benn
Cây Chân chó
Ipomoea Pes Tigridis L
Cây Chân trâu
Bauhinia Malabarica Roxb
Cây Gan heo
Dicliptera Chinensis (L.) Ness
Cây Mật sâm
Muntingia Calabura L
Cây móng rùa
Pantadenia Adenanthera Gagnep
Cây Mũi mác
Tadehagi Triquetrum (L.) Ohashi (Desmodium triquetrum (L.) DC.)
Cây Muối
Rhus Chinensis Mill (Rhus javanica L., R. semialata Murr.)

Video

Cá sấu thương phẩm

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.